• Wedstrijdsecretaris

   

  • Contacten met de KNVB m.b.t. de door de KNVB vastgestelde wedstrijden
  • Contacten met andere verenigingen m.b.t. officiële en oefenwedstrijden;
  • Het jaarlijks inschrijven van de elftallen die aan de KNVB-competitie meegaan doen;
  • Contacten met collega's van andere verenigingen (bijvoorbeeld voor het verzetten van wedstrijden);
  • Beheren van de applicaties in Sportlink; Dit is het centrale systeem van de KNVB en dit zorgt er ook voor de website van DFC en de slideshow in de kantine automatisch bijgewerkt wordt.
  • Fungeren als aanspreekpunt voor teamleiders, coördinatoren en bestuursleden betreffende wedstrijdzaken.
  • Tijdig aanvragen van dispensaties van de A-B-C-D junioren bij de KNVB
  • Doet op verzoek (bindende) uitspraak inzake disciplinaire maatregelen.