• Het vrijwilligersbeleid in het kort.

  Het vrijwilligersbeleid in het kort.

  • Ieder lid of iedere ouder/ verzorger dient een bijdrage in tijd te leveren (gelijkheidsbeginsel)
  op basis van tenminste 10 uren per seizoen. Dit wordt omgerekend naar 10 punten.
  • Is er sprake van meerdere spelende leden jaar uit één gezin, jonger dan 18 jaar dan geldt in
  totaal 10 punten, maar meer mag natuurlijk altijd! Op het moment dat één van de gezinsleden 18
  wordt, geldt voor hem of haar dat hij 10 punten moet verdienen en blijft voor de andere gezinsleden
  10 punten in totaal gelden.
  • Vrijwilligers met een vaste taak die meer uren inzetten zijn vrijgesteld van andere vrijwillige
  taken. Dus als je bijvoorbeeld trainer; bestuurslid of elftalleider bent hoef je geen extra taken
  te vervullen. Ook commissieleden zijn vrijgesteld van de vrijwilligersuren.
  • Op de website kan iedere vrijwilliger zich opgeven voor vrijwilligerswerk. Daarbij worden de
  beschikbare taken en functies vermeld. De vrijwilligerscommissie geeft de voorkeur door aan de
  betreffende takenroosteraars(coördinator scheidsrechters, coördinator schoonmaakploeg etc.)
  • Het is mogelijk om in groepjes taken of activiteiten op te pakken om hiermee ook de sociale
  cohesie te verhogen. Samen is leuker!
  • Er mag onderling geruild worden zolang de taak maar uitgevoerd wordt. Je blijft zelf
  verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van jouw taak.
  • Ben je niet in staat of bereid om de 10 uur vrijwilligersbijdrage te leveren dan kan je dit
  vooraf afkopen tegen betaling van EUR 80, maar liever niet.
  • Team gebonden taken zoals rijden naar uitwedstrijden, wassen van shirtjes en bij toerbeurt
  vlaggen bij het eigen team vallen buiten de vrijwilligersplicht.

  Innen extra contributie

  Dit gebeurt na 1 oktober als men heeft aangegeven geen vrijwilligerswerk te willen doen of voor die
  tijd geen reactie heeft gegeven. Heeft men zich wel opgegeven maar geen vrijwilligerswerk verricht
  dan wordt de extra contributie alsnog in juni geïnd. Er vinden geen deelverrekeningen plaatst als er
  minder dan 10 punten zijn gehaald. Men heeft wel of niet aan de plichtstelling voldaan.

  De extra contributie gelden worden separaat geadministreerd en verantwoord in het jaarverslag. De
  gelden worden besteed aan zaken ter stimulering en waardering van het vrijwilligerswerk, zoals een
  feestavond of BBQ voor vrijwilligers en voor trainingen en cursussen zoals EHBO en scheidsrechters
  trainingen, Daarnaast kan het ook aangewend worden ter financiering van werk dat niet door
  vrijwilligers bemenst kan worden.

  Nieuwe leden

  Bij het aanmelden van een nieuw lid, wordt niet meer gevraagd of ze vrijwilligerswerk willen doen
  maar welke taken zij willen doen. Voor melding gedurende het seizoen geldt ook de minimale inzet
  van 10 uur (10 punten)

  Wat biedt het vrijwilligerswerk jou.

  Of je nu in het wedstrijdsecretariaat zit, langs de kant staat als trainer of op het veld met een
  fluit, materialen verzorgt, de ledenadministratie bijhoudt of de kleedkamers schoonmaakt, je doet
  het voor een ander, maar het vrijwilligerswerk biedt jou ook veel. Het biedt je een uitdaging om
  een stukje verantwoordelijkheid op te pakken als vrijwilliger bij de vereniging. Als vrijwilliger
  ben je al snel ergens een aanspreekpunt voor en kom je in contact met nieuwe mensen en andere
  vrijwilligers. Er is alle ruimte voor eigen inbreng en ideeën en zo nodig bieden we je een cursus,
  training of begeleiding. Wat je er altijd aan overhoudt is waardering, een groter sociaal netwerk en                                                een gezellig feestje of bbq of buffet aan het einde van het seizoen.

  Helpen het vrijwilligersbeleid in goede banen te leiden?

  Ongetwijfeld zullen we als club tegen onverwachte zaken gaan aanlopen en hopelijk gaan we daar van
  leren. Als er intussen leden zijn die willen helpen om het vrijwilligersbeleid van DTS-Ede in goede
  banen te leiden, ( en daarmee hun eigen verplichting ook invullen) dan zijn ze meer dan welkom om
  dat aan te geven bij Reynald Wassink, Anja Mosselman of bij het bestuur!
  Ook voor vragen kunt u bij hen terecht!

  Tot slot

  DTS Ede is ontstaan uit een groep vrienden die samen een vereniging oprichtten en draaiden. De
  wereld is er na die oprichting anders uit gaan zien maar wat blijft is dat we samen DTS Ede zijn en
  met elkaar de club draaiende moeten houden. Ieder lid of vrijwilliger hoort erbij, ongeacht
  afkomst, huidskleur, religie, geslacht, seksuele voorkeur of maatschappelijke positie en van ieder
  lid wordt een bijdrage verwacht.

  Het bestuur hoopt dan ook dat iedereen zich wil inzetten voor de club, niet omdat het moet, maar
  vanuit een gevoel van saamhorigheid. Niet naast elkaar, maar met elkaar, geven we vorm aan de
  toekomst van onze club.


  Met sportieve groet,
  Bestuur DTS Ede