• Het vrijwilligersbeleid in het kort.

  Ieder lid of iedere ouder/ verzorger dient een bijdrage in tijd te leveren
  (gelijkheidsbeginsel) op basis van tenminste 10 uren per seizoen. Dit wordt omgerekend naar 10 punten.
  • Is er sprake van meerdere spelende leden jaar uit één gezin, jonger dan 18 jaar dan geldt in totaal 10 punten, maar meer mag natuurlijk altijd! Op het moment dat één van de gezinsleden 18 wordt, geldt voor hem of haar dat hij 10 punten moet verdienen en blijft voor de andere gezinsleden 10 punten in totaal gelden.
  • Vrijwilligers met een vaste taak die meer uren inzetten zijn vrijgesteld van andere vrijwillige taken. Dus als je bijvoorbeeld trainer; bestuurslid of elftalleider bent hoef je geen extra taken te vervullen. Ook commissieleden zijn vrijgesteld van de vrijwilligersuren.
  • Op de website kan iedere vrijwilliger zich opgeven voor vrijwilligerswerk. Daarbij worden de beschikbare taken en functies vermeld. De vrijwilligerscommissie geeft de voorkeur door aan de betreffende takenroosteraars(coördinator scheidsrechters, coördinator schoonmaakploeg etc.)
  • Het is mogelijk om in groepjes taken of activiteiten op te pakken om hiermee ook de sociale cohesie te verhogen. Samen is leuker!
  • Er mag onderling geruild worden zolang de taak maar uitgevoerd wordt. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van jouw taak.
  • Ben je niet in staat of bereid om de 10 uur vrijwilligersbijdrage te leveren dan kan je dit vooraf afkopen tegen betaling van EUR 80, maar liever niet.
  • Team gebonden taken zoals rijden naar uitwedstrijden, wassen van shirtjes en bij toerbeurt vlaggen bij het eigen team vallen buiten de vrijwilligersplicht.

   

  Innen extra contributie
  Dit gebeurt na 1 oktober als men heeft aangegeven geen vrijwilligerswerk te willen doen of voor die tijd geen reactie heeft gegeven. Heeft men zich wel opgegeven maar geen vrijwilligerswerk verricht dan wordt de extra contributie alsnog in juni geïnd. Er vinden geen deelverrekeningen plaatst als er minder dan 10 punten zijn gehaald. Men heeft wel of niet aan de plichtstelling voldaan.
  De extra contributie gelden worden separaat geadministreerd en verantwoord in het jaarverslag. De gelden worden besteed aan zaken ter stimulering en waardering van het vrijwilligerswerk, zoals een feestavond of BBQ voor vrijwilligers en voor trainingen en cursussen zoals EHBO en scheidsrechters trainingen, Daarnaast kan het ook aangewend worden ter financiering van werk dat niet door vrijwilligers bemenst kan worden.


  Nieuwe leden
  Bij het aanmelden van een nieuw lid, wordt niet meer gevraagd of ze vrijwilligerswerk willen doen maar welke taken zij willen doen. Voor melding gedurende het seizoen geldt ook de minimale inzet van 10 uur (10 punten)


  Wat biedt het vrijwilligerswerk jou.
  Of je nu in het wedstrijdsecretariaat zit, langs de kant staat als trainer of op het veld met een fluit, materialen verzorgt, de ledenadministratie bijhoudt of de kleedkamers schoonmaakt, je doet het voor een ander, maar het vrijwilligerswerk biedt jou ook veel. Het biedt je een uitdaging om een stukje verantwoordelijkheid op te pakken als vrijwilliger bij de vereniging. Als vrijwilliger ben je al snel ergens een aanspreekpunt voor en kom je in contact met nieuwe mensen en andere vrijwilligers. Er is alle ruimte voor eigen inbreng en ideeën en zo nodig bieden we je een cursus, training of begeleiding. Wat je er altijd aan overhoudt is waardering, een groter sociaal netwerk en een gezellig feestje of bbq of buffet aan het einde van het seizoen.