• Klik op schema

   

  Dit is het voorlopige trainingsschema voor aankomend speeljaar. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van een ieder. Het is mogelijk dat nog niet alle velden beschikbaar zijn bij aanvang van het seizoen. Indien dat het geval is zal daarvoor een vervangingsschema zijn.

  Een aantal teams van de O13 traint 1x per week op het kunstgras gedeelte van het P-veld. Hiervoor geldt dat er dan niet met grote goals (5 of 7 meter) kan worden gewerkt maar met kleinere goals (3 meter). 

  Er zijn teams die tijdens de training een veld moeten delen met twee andere teams, waardoor zij dus per groep een derde van het veld in gebruik nemen. Om te voorkomen dat onophoudelijk hetzelfde team in het midden van het veld moet trainen, dient er te worden afgewisseld. Wij gaan er van uit dat de betreffende trainers dit in goed overleg oplossen.

   Met vriendelijk groet.

   

  Technische commissie