• Verklaring omtrent gedrag

 • DTS EDE wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd

 • Wat is een VOG?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk.

  Het is belangrijk te weten dat DTS Ede alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 • Aanvragen VOG

  De vrijwilligersadministratie verwerkt elk seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. Namens DTS Ede nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.

  Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.

  Belangrijk: Na ontvangst van de VOG
  Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar secretaris@DTS Ede.nl te sturen. Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

 • Geldigheid VOG

  De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij DTS EDE zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft, elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

 • Wat als je geen VOG wit aanvragen of niet verstrekt krijgt?

  Het is simpel: DTS Ede zal hier strikt mee omgaan. Iedere vrijwilliger/medewerker bij DTS Ede die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan kun je geen vrijwilligers werk doen bij DTS.

  Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Justis weigert alleen een VOGals er een veroordeling is geweest gebaseerd op een strafbaar feit die relevant is voor de functie die je gaat vervullen. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word de betreffende persoon alleen zelf daarover geïnformeerd.