• Hieronder vinden jullie de meest gestelde vragen over het nieuwe vrijwilligersbeleid. We proberen deze lijst elke keer aan te vullen met nieuwe vragen en opmerkingen. Staat jouw vraag er niet tussen of vind je de antwoorden onvoldoende uitleg geven? Mail je opmerkingen naar vrijwilligers@dtsede.nl

 • FAQ - Veel gestelde vragen
 • Welke plichtstelling geldt?

  De plichtstelling voor het lopende voetbalseizoen 01-06-2023 t/m 30-05-2024 luidt: Het vervullen, gedurende het gehele seizoen van een functie behorend tot de categorie team overstijgende of team gebonden functies of Het behalen van minimaal 10 punten voor werkzaamheden behorend tot de categorie team overstijgende taken of het betalen van extra contributie van € 80,- per seizoen.

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen functie en taken. Hoe zit dat?

  Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting.

  Een functie geldt voor het gehele seizoen. Denk daarbij aan trainers, leiders, commissie of bestuursleden. Hier worden geen uren van bijgehouden maar worden vooraf 100 punten toegekend. 

  Een taak is een rol, zoals schoonmaak of EHBO diensten, die roulerend door verschillende leden worden ingevuld. Met een taak vallen punten te verdienen. Daarnaast maken we onderscheid naar team overstijgende taken én team gebonden taken.

  Met team gebonden taken verdien je geen punten! Omdat er ook team gebonden functies zijn (trainer, leider) kan gesproken worden over een begrippenkader met 2 dimensies.

 • Team overstijgende functies

  • 100 punten, geen urenregistratie
 • Team overstijgende taken

  Punten per taak, urenregistratie. Minimaal 10 punten “verdienen”! Bijvoorbeeld: schoonmaken, EHBOdienst, bardienst, steward, klussen dag, helpen bij evenementen, kaartverkoop etc.

   

 • Team gebonden functies:

  • 100 punten, geen urenregistratie
  • Bijvoorbeeld: trainers leiders, vaste vlaggers.
  • Per team maximaal 4 functies!
 • Team gebonden taken

  • Geen punten! Bijvoorbeeld:
  • rijden van ploeggenoten/kinderen naar uitwedstrijden
  • kleedkamers schoon achterlaten
  • wassen van teamkleding
  • incidenteel vlaggen
 • Is het invoeren van het vrijwilligersbeleid echt nodig?

  Ja! Ondanks dat er echt ouders, leden en vrijwilligers zijn die hun handen uit de mouwen steken (waar wij als vereniging zeer blij mee zijn) is het structureel helaas wel zo dat dit een te kleine groep is. 

  Op deze manier wordt deze groep te zwaar belast en blijven te veel taken liggen. Dit is niet langer een werkbare situatie. Een vereniging is namelijk geen organisatie waar je zo maar extra mensen in kunt huren. Achter de schermen is veel gedaan mensen te mobiliseren met onvoldoende resultaat om alle taken te vervullen.

 • Wat houdt het Vrijwilligersbeleid in?

  In het kort komt het erop neer dat ieder lid ongeveer 10 uur per seizoen clubwerk doet voor DTS Ede.  1 uur is ongeveer 1 punt.  Bij 10 punten heb je aan je taakplicht voldaan. Functies, zoals bijvoorbeeld trainer, leider, vaste scheidsrechters en grensrechters etc. krijgen al direct 100 punten toebedeeld zodat heel duidelijk is dat zij hun taakstelling al vervullen. 

  Als je echt geen taken wil verrichten? Dan betaal je extra contributie. Voor het seizoen 2023/2024 bedraagt deze 80,00 Euro. Dit is wel zo solidair t.o.v.  Die leden die zich wel inspannen voor de club en daarmee de kosten voor alle leden lager houden. Het bestuur ziet echter veel liever leden taken op zich nemen en daarmee een bloeiende levendige vereniging creëren, dan een bedrag op de bankrekening

 • Wanneer wordt de extra contributie voor afkopen van de taakplicht afgeschreven?

  In het seizoen 2023/2024 innen we de extra contributie begin december 2023

 • Is DTS Ede de enige vereniging waar het moeilijk is om vrijwilligers te vinden?

  Nee, dit is niet iets wat alleen bij DTS Ede speelt maar ook bij andere verenigingen. Ook daar wordt steeds meer voor het vrijwilligersbeleid gekozen. Niets doen is geen optie! Indien een vereniging alle taken uit zou moeten besteden moet de contributie fors omhoog (meer dan de afkoop van de taakplicht) dit wil je als vereniging niet omdat sporten voor iedereen toegankelijk moet blijven.

 • Wat doet DTS EDE met de extra gelden?

  DTS Ede hoopt dat er weinig extra contributie geïnd moet worden. Een vereniging zijn we immers met elkaar. Als iemand onverhoopt niet kan of echt niet zijn taakuren wil verrichten dan wordt het budget gebruikt voor inhuur van derden. Je kunt dan denken aan scheidsrechters bij toernooien, EHBO’ers bij evenementen etc.  De gelden kunnen ook gebruikt worden voor een feest voor leden die wel aan hun taakplicht voldoen of voor de nodige cursussen (Bijvoorbeeld EHBO, scheidsrechter cursus, etc.)  Maar, zoals gezegd hoopt de club weinig extra contributie te moeten innen.

 • Mag DTS Ede dit vrijwilligersbeleid invoeren?

  Ja dit mag. Het voorgestelde beleid is ter instemming voorgelegd in de ALV in Maart 2023. Daar is het beleid goedgekeurd.

 • Per wanneer gaat het vrijwilligersbeleid in?

  Het vrijwilligersbeleid gaat per 1 juni 2023

 • Geldt voor de 2e seizoenshelft de volledige taakstelling?

  Ja, voor leden die de 2e seizoenshelft lid worden geldt de volledige plichtstelling.

 • Ik kan geen clubwerk doen maar de extra contributie niet betalen wat nu?

  DTS Ede gaat ervan uit dat er voor iedereen een taak of functie is die hij of zij kan vervullen. Het betalen van extra contributie zou dan niet aan de orde zijn. Zijn er zwaarwegende redenen waarom je geen clubwerk kan doen, neem contact op met vrijwilligers@dtsede.nl Wij zoeken dan naar een passende oplossing.

 • Mijn kind voetbalt via Ede Doet Mee, hoe verloopt de betaling?

  De betaling van de contributie verloopt op de manier zoals u dat gewend bent. DTS Ede gaat ervan uit dat er ook voor u taken en functies zijn die u kunt vervullen. Als u dit niet wilt doen kunt u dit afkopen, maar betaalt u zelf de extra contributie.

 • Ik kan geen clubwerk verrichten bijvoorbeeld door een fysieke beperking of taalbarrière, hoe los ik dat op?

  Ook hier zoeken we graag naar een oplossing. Op de website komen meerdere vrijwilligerstaken te staan waarop men kan intekenen waardoor wij menen dat er voor iedereen iets passends tussen zou moeten zitten. Als het je tijdelijk echt niet lukt vragen we je allereerst zelf naar een creatieve oplossing te kijken.

  Misschien is er een betrokken opa of oma, broer of zus die een keer iets kan betekenen bij een activiteit? Wellicht kun je met een andere ouders inschrijven op een taak, etc.Mocht dat allemaal niet lukken, neem dan contact op met vrijwilligers@dtsede.nl

 • Als ik de borg voor clubwerk niet wil voldoen en ik wil de uren niet vervullen mag ik of mijn kind dan geen lid meer zijn van DTS EDE?

  Dat is een zeer ongewenste maar uiteindelijk wel de ultieme consequentie. Clubwerk doen hoort bij een vrijwilligersorganisatie als DTS EDE. Door niet bij te dragen benadeelt u anderen die het werk dan voor u moeten doen of de inhuur van derden dan voor u moeten betalen. We hopen en gaan ervan uit dat het zo ver niet zal komen en dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Vele handen maken licht werk.

 • Mijn gewenste taak staat er niet tussen. Kan ik die toevoegen?

  Het kan natuurlijk zijn dat je zelf een goede vrijwilligerstaak hebt bedacht waar wij zelf niet op waren gekomen. Stuur dan even een mail naar vrijwilligers@dtsede.nl Geef daarbij aan welke taak je zou willen uitvoeren/toevoegen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een passende reactie.

 • Ik zou graag meer structureel willen bijdragen aan DTS EDE, door bijvoorbeeld in een commissie mee te draaien. Kan dat ook?

  Ja dat kan zeker. We hebben binnen DTS EDE altijd behoefte aan goede commissieleden. Dat is niet alleen leuk werk, maar het levert ook nog eens 100 clubwerkpunten per seizoen op waardoor je meteen voor je hele gezin aan de vrijwilligersbijdrage hebt voldaan. Kijk voor openstaande 'vacatures' op: www.dtsede.nl

 • Ik doe al veel voor DTS EDE. Heb ik dan nog steeds een taakplicht?

  Dat ligt aan wat voor werk je al doet voor DTS EDE. Alle zogenaamde verenigings-functies (commissie lid, coördinator, etc.) en team functies (trainer en teamleider) zijn vrijgesteld van een extra bijdrage. Bij hen is het behaalde puntenaantal al op 100 gesteld. Mocht dat niet zo zijn, en je voert wel een van bovengenoemde functies uit, neem contact op met vrijwilligers@dtsede.nl

 • Ik ben sponsor van een team, krijg ik dan ook een vrijstelling?

  Wij zijn heel blij met alle sponsoren voor onze teams, maar dit geldt niet als clubwerk. Er geldt hier dan ook geen vrijstelling voor. De teamfuncties die wel vrijgesteld worden, zijn de train(st)er en de teamleid(st)er. Als er 2 trainers op de groep staan dan kan dat worden aangegeven en worden de te behalen punten gedeeld. Per team mogen er maximaal 2 trainers en 2 leiders zijn.

 • Mogen leden jonger dan 18 jaar zelf taken vervullen?

  Ja dat mag, onder begeleiding en geen taken waar alcohol geschonken wordt.

 • Is het ook mogelijk om als team een clubwerktaak uit te voeren?

  Je kunt hiervoor een voorstel sturen naar vrijwilliger@dtsede.nl. De vrijwilligerscommissie zal het voorstel in beraad nemen.

 • Geldt de vrijwilligersplicht ook voor de selectiespelers?

  Dit vrijwilligersbeleid geldt voor alle actieve leden van DTSEDE. Onder actieve leden verstaan we: Alle leden die op het veld het voetbalspel beoefenen of daarvoor trainen ongeacht of dit in competitieverband, vriendschappelijk of onderling gebeurt.

 • Wij zijn gescheiden ouders en hebben meerdere kinderen bij DTS Ede. Moeten we dan allebei clubwerk doen?

  Nee dat hoeft niet, ook niet als de kinderen gescheiden wonen. Wie het clubwerk doet maakt niet uit, als het maar wordt uitgevoerd.

 • Ik heb meer dan één kind beneden de 18 jaar bij DTS Ede. Moet ik nu evenredig veel clubwerk doen?

  Nee dat hoeft niet, De verplichting geldt voor het oudste spelende lid jonger dan 18 jaar.

 • Mijn kind wordt 18 jaar maar mijn jongste kinderen zijn nog geen 18 jaar. Voor wie geldt de plichtstelling?

  De plichtstelling geldt in dat geval voor de 18-jarige en de ouders van de jongere kinderen. Dus minimaal 20 punten per gezin.

  Voorbeeld1 > Gezin met vader, moeder en drie kinderen. Ouders zijn geen spelend lid. Oudste kind is ouder dan 18 jaar, de twee jongste kinderen zijn jonger dan 18 jaar. Het oudste kind moet zelf een bijdrage leveren. Voor de twee jongste kinderen zijn de ouders verantwoordelijk.

  Voorbeeld 2 > Gezin met vader, moeder en drie kinderen Vader is spelend lid, Oudste kind is ouder dan 18 jaar. Vader en oudste kind hebben plichtstelling van ieder 10 uur, voor de jongste kinderen zijn de ouders verantwoordelijk.  Dus in totaal moet dat gezin 30 punten behalen.  Als vader een functie vervult (100 punten) geldt dit voor hem en de kinderen jonger dan 18 jaar. In dat geval moet alleen het kind ouder dan 18 nog aan de plichtstelling voldoen.