• Van de voorzitter
  Na de persconferentie van afgelopen dinsdag maakte de KNVB gisteren bekend dat ook de seniorencompetities in de A Categorie definitief zijn gestopt. Het blijkt niet mogelijk deze competities, ook in aangepaste vorm af te maken. Eerder was dit al aangegeven voor alle competities in de B-Categorie. De enige competities die eventueel nog hervat zullen worden zijn de jeugdcompetities in de A Categorie. Voor DTS zijn dat de teams die in Divisieverband dan wel in de Hoofdklasse uitkomen. Indien echter na 24 maart nog steeds beperkingen gelden voor het spelen van wedstrijden, zal ook voor deze laatste teams de competitie niet worden hervat. Het is heel triest dat we na het afgebroken vorige seizoen wederom in deze situatie zitten wij hopen dat we voor het komend seizoen toch echt in een andere situatie komen.
   
  Ten aanzien van de mogelijkheden voor trainingen zijn de maatregelen enigszins aangepast, waardoor het voor spelers tot en met 26 jaar weer mogelijk is om als groep te trainen. Helaas houdt het besluit geen rekening met het feit dat seniorenteams een bredere samenstelling hebben qua leeftijd. Achtergrond van het besluit van het Kabinet is dan ook niet de sportbeoefening in Nederland, maar veel meer de “ruimte” die wordt geboden aan jongvolwassenen. Sinds de invoering van de avondklok trainden de seniorenteams, die dat wilden in tweetallen op de zaterdagmiddag, aansluitend op de jeugdwedstrijden. In de praktijk was dat slechts een beperkt aantal teams. Voor de komende twee zaterdagen (6 en 13 maart), is het voor seniorenteams mogelijk op die zaterdagen te trainen. De belangstelling wordt nu geïnventariseerd en daarna wordt een schema opgesteld. Spelers tot en met 26 kunnen in groepsverband trainen, spelers van 27 en ouder kunnen ook trainen, maar dan wel in tweetallen.
   
  Als alternatief voor de reguliere competitie bereidt de KNVB momenteel een regiocompetitie voor. Op de site van de KNVB is hier meerinformatie over te vinden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er een verdere versoepeling van de maatregelen komt, waarbij het weer mogelijk is wedstrijden te organiseren.
   
  De afgelopen maanden is er met twee acties, de Grote Clubactie en Rondje voor de Club, geld binnen gehaald voor DTS. Hiermee zijn onder meer de maatregelen die we op het terrein moesten nemen in verband met Corona (denk bijvoorbeeld aan de dranghekken) gefinancierd. Tevens is dit geld gebruikt om een aantal trainingsmaterialen aan te vullen.
   
  Op 25 maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze kan niet in fysieke vorm worden georganiseerd en zal via een videovergadering met ZOOM plaats vinden. Alle leden kunnen zich inschrijven met een mailtje aan de secretaris van DTS. De link voor de vergadering via ZOOM wordt de dag voor de vergadering verspreid onder de degenen die zich hebben ingeschreven.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Jeroen Been
  Voorzitter DTS Ede