• Vacatures Toernooi commissie

  Hoewel we pas net starten met de tweede helft van het seizoen werpen de toernooien ook al weer hun schaduw vooruit. Op 2e Paasdag staat het eerste jeugdtoernooi (O13-1) al weer voor de deur. Bij de organisatie van toernooien komt altijd veel kijken zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. Om dit in nog betere banen te leiden, zijn we bezig een toernooicommissie op te richten. Daarover zoeken we mensen. Het betreft de volgende functies:
  Functies:
  • Voorzitter toernooi commissie
  • Secretaris toernooi commissie
  • Penningmeester toernooi commissie
  • Contactpersoon UIT-toernooien: Klaus van Peursem
  • Gastvrouw / Gastheer
  • Wedstrijdsecretaris
  • Verantwoordelijke werving scheidsrechters
  • Verantwoordelijke Sponsorwerving
  • Contactpersoon Zaalvoetbal Email

  Doel van de Toernooi-commissie:

  De spin in het web bij de organisatie van een toernooi

  Contactpunt zijn namens DTS Ede voor andere voetbalverenigingen en naar de eigen leiders en trainers van de DTS Ede jeugd-voetbalteams om samen met hen zeer sportieve toernooidag(en) te organiseren voor de jeugd waarin het plezier van de kinderen centraal staat. Daarnaast via sponsorbijdragen extra inkomsten voor de club te genereren en DTS Ede als sportieve vereniging op de kaart zetten.

  Taken:

  Het organiseren van jeugdvoetbaltoernooien zowel uit als thuis en zaalvoetbaltoernooien.

   Aan het begin van het nieuwe seizoen inventariseren welke toernooi behoefte er is bij de eigen teams.
   Contacten leggen met andere verenigingen ten aanzien van uit- en thuis toernooien.
   Via de contacten met andere verenigingen het bijeen brengen van teams van ongeveer gelijke sterkte.
   Het communiceren van ingeplande toernooien naar zowel de andere vereniging(en) als naar eigen teamleiders en trainers.
   Het organiseren van de eigen thuistoernooien, met de middelen die daarvoor vanuit de vereniging of sponsors beschikbaar gesteld worden en met een sterk oog voor veiligheid en sportiviteit.
   Positief bijdragen aan het karakter van de voetbalvereniging DTS Ede.

  Bert van Asselt
  Toernooi-commissie
  j.asselt2@chello.nl
  0651955398