• VACATURE Interne jeugdscouting

  Bij DTS Ede hebben we een intern scoutingsteam. Alle leden van het interne scoutingsteam hebben een goed voetbaltechnisch inzicht, o.a. opgedaan door voetbalopleiding of door ervaring als (oud) selectievoetballer.
  Interne scouting bij DTS Ede een belangrijk onderdeel binnen de jeugdopleiding. Naast de genoemde interne scouts wordt er natuurlijk ook actief gekeken door de trainers van de diverse selectieteams.

  Het doel van de interne jeugdscouting is om de doorstroming van niet-selectiespelers naar selectieteams te bevorderen en de ontwikkeling van niet-selectiespelers te blijven volgen. De nadruk ligt op de JO8 t/m JO15 omdat deze groep zowel als gevolg van de overstap van een klein naar een groot veld, als op het fysieke vlak een grote verandering doormaakt. De gedachte hierachter is dat hoe eerder een talent wordt opgemerkt hoe beter de opleiding vorm kan krijgen. Binnen de doelstelling van DTS Ede om met zelf opgeleide spelers zo hoog mogelijk te spelen, is het van belang dat talentjes zo goed mogelijk worden opgeleid en klaar gestoomd voor het grote werk.

  Voor de oudere leeftijdscategorieën hebben de (hoofd)trainers van de betreffende leeftijdscategorie normalerwijze al een totaaloverzicht. Nieuwe trainers worden hierover geïnformeerd. Ook merken de interne scouts hiaten op in het door DTS Ede gevoerde selectiebeleid. Zij kunnen constateren dat spelers in een te laag of te hoog team spelen dan op basis van hun capaciteiten logisch zou zijn.

  Op verzoek van elftallen kunnen spelers ook gescout gaan worden bij DTS Ede.

  De interne scouts houden zich tijdens het lopende seizoen bezig met zoeken naar talentvolle spelers die de technische, tactische en sociale vaardigheden bezitten om als selectiespeler te (kunnen) fungeren. Hiervoor bezoeken de interne scouts vooral wedstrijden, en soms ook trainingen van de niet-selectieteams. Gedurende het seizoen worden de niet-selectieteams meerdere malen bezocht waardoor er een algemene indruk verkregen wordt van het team en de spelers in dat team.
  Als er naar de mening van de interne scouts spelers opvallen worden die genoteerd. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen bedoeld voor de interne organisatie. Wellicht hebt u de interne scouts al eens aangetroffen langs de lijn die het een en ander noteren en misschien hebben zij al eens gevraagd naar een naam van een speler.

  De door de interne scouts 'gescoute' spelers worden mogelijk naar een hoger team geplaatst. Ook kunnen deze talentvolle spelers extra (selectie) training krijgen aangeboden.
  Een andere manier om de ontwikkelingen en voetbalkwaliteiten van de individuele jeugdspelers in beeld te brengen én te houden is het spelervolgformulier. Met het (digitale) spelervolgformulier houdt DTS Ede een beknopt overzicht bij van de individuele jeugdspeler. De trainer en/of teamleiders van elk team vullen dit 2x per jaar in. Het spelervolgformulier richt zich uitsluitend op voetbal gerelateerde onderwerpen. De ingevulde formulieren worden bewaard en kunnen worden gebruikt bij overdracht naar de nieuwe selectietrainers. Deze gegevens en de informatie verkregen van de interne scouts worden o.a. gebruikt bij het samenstellen van de teams voor het nieuwe seizoen.

  Heb je interesse, meld je dan aan

  Bert van Asselt
  Scouting-commissie
  j.asselt2@chello.nl
  0651955398