• TRAINEN IN HUIDIGE CORONATIJD
  In aanvulling op het eerdere bericht is er inmiddels meer duidelijkheid met betrekking tot de precieze invulling van de maatregelen van 13 oktober jongstleden. Voor ons betreft zijn dit twee punten; mogelijkheden voor senioren en O-19 en mogelijkheden voor onderlinge oefenwedstrijden voor jeugd
   
  1. Senioren. Uit het protocol van NC/NSF en nadere informatie vanuit de gemeente, blijkt dat het onder voorwaarden mogelijk is toch te trainen bij senioren. Dat dient dan wel in groepjes van vier op anderhalve meter te gebeuren. Deze groepjes moeten in aparte vakken van elkaar gescheiden trainen en er mag niet tussendoor gewisseld worden. Ten overvloede wijzen we er op dat er ook geen kleedkamers beschikbaar zijn en dienen de doeltjes op de velden te blijven staan. Indien je als team belangstelling hebt om op deze wijze te trainen, kan dat op je reguliere trainingstijd. Graag wel even aanmelden bij de coördinator van de seniorenteams en de coördinator van de dames/meisjes afdeling, zodat we weten welke teams er komen. Voor de O-19 teams geldt dat diegenen die jonger zijn dan 18 gezamenlijk mogen trainen. Voor 18 jarigen gelden de seniorenregels. We beseffen dat dit een zware beperking van de trainingsmogelijkheden is, maar willen tegelijkertijd de mogelijkheid niet onthouden.
   
  2. Oefenwedstrijden. Het is voor de jeugd toegestaan onderling binnen de vereniging oefenwedstrijden te spelen. Voor de komende weken wordt hiervoor voor elke zaterdag een programma opgesteld. Het park zal daarvoor zijn geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Ook de F Leaugue zal gewoon om 8.30 spelen. Het programma zal wekelijks via site en Facebook worden gepubliceerd. Dit gaat in op 24 oktober.
   
  Morgen is het park gesloten en zullen geen oefenwedstrijden worden gespeeld. Zolang er geen competitie is zal er daarna wekelijks op zaterdag een onderling oefenprogramma worden gespeeld. Het is niet mogelijk te oefenen tegen andere verenigingen.
   
  Met beide punten proberen we binnen de geboden mogelijkheden een ieder aan te bieden door te gaan met sporten. In deze tijd is het des te belangrijker toch bezig te blijven. Laten we ons daarbij aan de regels houden en zo mee werken aan het terug dringen van het coronavirus.
   
  Jeroen Been
  Voorzitter DTS Ede