• Technische Commissie JO6 - JO11

  De technische commissie is op zoek naar minimaal één en bij voorkeur twee TC-leden voor de Onderbouw (JO6-JO11 afdeling) vanaf seizoen 2021-2022, aangezien de huidige TC-leden JO6-JO11 hun TC-werkzaamheden aan het einde van dit seizoen beëindigen.De technische commissie (TC) is een commissie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en evalueren van het voetbaltechnische beleid waarover zij het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseren. De TC is in overleg met directe betrokkenen verantwoordelijk voor een goede en adequate teamindeling van de prestatieve (selectie) teams en organiseert periodiek gesprekken en vergaderingen met diverse betrokkenen ter bevordering van de informatie-uitwisseling, coördinatie en handhaving met betrekking tot voetbaltechnische zaken uit het beleidsplan.


  Tot het takenpakket van TC lid (JO6-JO11) behoren:

  • Elftalindeling maken.
  • Direct aanspreekpunt voor de trainers
  • Periodiek en incidenteel overleg met de trainers
  • Bezoeken van bijeenkomsten of vergaderingen die betrekking hebben op het voetbaltechnisch beleid zoals, TC-vergaderingen, trainersoverleg;
  • Periodiek aanwezig bij de wedstrijden/trainingen van de selectieteams
  • Evaluatiegesprekken met de trainers

   

  Je staat niet alleen voor deze taken, je voert ze uit samen met andere TC leden en trainers.

  Contact

  Mail naar Technische Commissie DTS Ede

  tc.dtsede@gmail.com