• Technische Commissie Onderbouw (JO11 t/m Speelgroep)

  De technische commissie is op zoek naar een lid TC voor de Onderbouw afdeling. De technische commissie (TC) is een commissie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en evalueren van het voetbaltechnische beleid waarover zij het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseren. De TC is in overleg met directe betrokkenen verantwoordelijk voor een goede en adequate teamindeling van de teams en organiseert periodiek gesprekken en vergaderingen met diverse betrokkenen ter bevordering van de informatie-uitwisseling, coördinatie en handhaving met betrekking tot voetbaltechnische zaken uit het beleidsplan.

   

  Tot het takenpakket van TC lid (Onderbouw) behoren:

  - Elftalindeling maken.
  - Direct aanspreekpunt voor de trainers
  - Periodiek en incidenteel overleg met de trainers
  - Bezoeken van bijeenkomsten of vergaderingen die betrekking hebben op het voetbaltechnisch beleid zoals, TC-vergaderingen, trainersoverleg;
  - Periodiek aanwezig bij de wedstrijden/trainingen van de teams
  - Evaluatiegesprekken met de trainers

  Je staat niet alleen voor deze taken, je voert ze uit samen met Bert van Asselt (TC Onderbouw) en andere TC leden en trainers.

  Heb je interesse in de functie van lid Technische Commissie Onderbouw, meld je dan aan!

  Contact

  Mail naar Technische Commissie DTS Ede

   tc.dtsede@gmail.com