• Start renovatie velden DTS Ede en extra pupillenveld

   

  Zoals al eerder mede gedeeld zal in deze zomerperiode op het het C veld een kunstgrasveld worden aangelegd en zal het A veld worden gerenoveerd. Gisteren heeft hierover een laatste bespreking met de gemeente plaats gevonden. Daarbij bleek dat ook een aantal van onze extra wensen is gehonoreerd. De belangrijkste hiervan is dat ook op het P veld een kunstgrasveld wordt aangelegd. Dat is weliswaar een kleiner veld van 50 bij 38 meter, maar zal volledig zijn ingericht om pupillen wedstrijden op te kunnen spelen.Tevens is het beschikbaar voor trainingen, zodat we komend seizoen over 3,5 kunstgrasvelden beschikken om trainingen te geven. Naast de aanleg van de kunstgrasvelden heeft de gemeente ook aangegeven het F veld aan te willen pakken en hier een drainage in aan te leggen, iets wat bij de aanleg niet gebeurd is. Ook wordt de watervoorziening aangepast zodat de beregening beter kan plaats vinden. Al met al een prima resultaat, waarvoor we de gemeente mogen bedanken.

  Om een ander voor de start van het nieuwe seizoen gereed te hebben is de volgende planning afgesproken.

  Start werkzaamheden C veld: 1 mei

  Start drainage F velden aanleg watervoorziening: 17 juni

  Start aanleg kunstgrasveld (50X38) op P Veld: 17 juni

  Start werkzaamheden A veld: 1 juli

  Aangezien de start van de werkzaamheden op het C veld op 1 mei (vandaag) plaats vindt zal het C veld tot het einde van de competitie niet beschikbaar zijn. Hierdoor zal er wellicht iets verschoven moeten worden waarvoor wij ieders begrip vragen.

  Jeroen Been
  Voorzitter DTS Ede