• Rookvrij sportpark

   

   

  Tijdens de ledenvergadering van november 2018 is besloten dat Inschoten een rookvrij sportpark wordt. Dit betekent dat er op het sportpark niet meer gerookt mag worden met uitzondering van een aantal speciaal daarvoor aangewezen rookplekken. Met dit beleid gaan we mee in de landelijke trend waarbij roken op plaatsen waar mensen en vooral jeugd sport, niet langer wordt toegestaan. Ook in Ede komt dit steeds meer voor en bij collega voetbalverenigingen waar ik wel eens op bezoek kom is het ook ingevoerd dan wel wordt er over nagedacht om het in te voeren. Wij hebben er bewust voor gekozen om op het park een drietal plekken te maken waar wel gerookt mag worden.

  Inmiddels is op 1 maart het nieuwe rookbeleid van kracht geworden. Op grote borden wordt dit bij de ingang aangegeven. Ook hangen er op het park zelf een aantal borden. Mocht je toch willen roken dan verzoeken we je vriendelijk naar één van de aangewezen plekken te gaan.
  - De reeds bestaande (overdekte) rookplek achter de kantine
  - Naast de tribune aan de kant van het spoor (nu nog enkel asbakken, na de zomer zal er een stuk worden betegeld en een bankje worden geplaatst)
  - Vanaf 13.00 uur is het ook toegestaan op het plein tussen kantine en kleedkamers, ‘s ochtends is het daar niet toegestaan.

  De afgelopen twee zaterdagen zijn de eerste ervaringen opgedaan met dit nieuwe beleid en het overgrote deel van de mensen hield zich aan de afspraken. Waar dat niet gebeurde werd er vriendelijk op gewezen, waarna zonder problemen een rookzone werd gezocht. Laten we dit zien vol te houden.

  Jeroen Been
  Voorzitter DTS Ede