• Privacyverklaring - uw privacy

  Voetbalvereniging DTS Ede is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DTS Ede persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers en bezoekers van onze website.

  Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en ouders van leden van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DTS Ede zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DTS Ede in Ede.

 • Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor DTS Ede uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt DTS Ede persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u of uw kind een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over het lidmaatschap.

  • Om leden en vrijwilligers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via sociale media

  • Voor het organiseren van wedstrijden

  • Fotomateriaal wordt gebruikt waar in een eerder stadium goedkeuring voor gebruik is verleend. En deze foto’s kunnen op verzoek verwijderd worden.

  • Slechts 2 of 3 mensen beheren de foto-databank van zorgvuldig verzamelde foto’s. Deze foto’s zullen in de centrale gegevensbank worden opgeslagen en beheerd.

  • Trainers houden persoonlijke gegevens bij over sportprestaties en medische gegevens, indien nodig. In de sportlink worden alles bijgehouden. Er is alleen inzage en gebruik voor de betreffende trainer.

 • E-mailberichten

  DTS Ede verstuurt regelmatig berichten aan alle leden. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van deze berichten dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden bij de ledenadministratie

 • Gebruik van persoonsgegevens door derden

  DTS Ede laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 • Socialmedia

  DTS Ede maakt naast een eigen website ook graag gebruik van Facebook en Twitter. DTS Ede is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale media kanalen of de content op zijn sociale media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met DTS Ede via info@dtsede.nl

 • Website van DTS EDE en andere websites

  Op de website van DTS Ede - dtsede.nl - treft u een aantal links aan naar andere websites. DTS Ede kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 • Vragen?

  Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@dtsede.nl

 • Meldpunt kwetsbaarheden

  Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Stuur uw bericht naar info@dtsede.nl

 • Wijzigingen privacyverklaring

  DTS Ede behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien DTS Ede een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop DTS Ede uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.