• Penningmeester

  Draagt samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid

     •     Woont vergaderingen bij van bestuur
     •     Beheert de geldmiddelen
     •     Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
     •     Stuurt rekeningen uit  
     •     Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
     •     Onderhoudt contact met inkopers kantine en kasbeheerder
     •     Onderhoudt contact met de ledenadministratie
     •     Doet de betalingen namens de vereniging
     •     Maakt facturen op
     •     Maant leveranciers aan
     •     Onderhoud eventueel contact met incassobureau
     •     Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van                verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
     •     Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de begroting en de                                      salarisadministratie
     •     Vraagt subsidies aan