• Materiaalbeleid

  BALLEN
  DTS werkt met ballenkluisje per team. DTS heeft geen ballen ter beschikking voor gastteams. Deze zullen eigen ballen moeten meenemen.

  Uitgifte: ·De ballen, in totaal 10 stuks, pionnen-hesjes-waterzak-spons , worden in een ballenkluis op een vast moment aan alle teams uitgegeven. Tijdens de uitgifte wordt vastgelegd welke ballenkluis aan welk team wordt uitgegeven. De trainer of leider, van het team, tekent voor ontvangst het formulier waarop de betreffende ballenkluis staat genoteerd en het aantal ballen. Zonder handtekening worden er geen ballen uitgegeven. Tevens wordt er een sleutel overhandigd, waarmee de ballenkluis kan worden afgesloten en geopend. Vanaf dat moment is de trainer of leider verantwoordelijk voor de ballen.

  Inname:
  Aan het eind van het seizoen worden alle ballen in de bijbehorende kluis op een vast moment ingenomen. Tijdens dit inname moment worden alle ballen geteld. En wordt er genoteerd of een team alle ballen inlevert.
  Als er tijdens het seizoen een bal door “onverklaarbare wijze” is kwijtgeraakt/vermist dan kan dit worden gemeld bij de coördinator. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat er een nieuwe bal, kosteloos, wordt geleverd. Komt een team om de haverklap, dan geldt die kosteloze mogelijkheid natuurlijk niet. Indien de kwijtgeraakte/vermiste bal pas aan het einde van het seizoen wordt gemeld dan dient er een vergoeding alsnog te worden voldaan.

  Vernieuwing ballen.
  Door het intensieve gebruik van de ballen, zullen deze slijten. Deze ballen gaan lek of zullen verouderen waardoor de kwaliteit te wensen overlaat. Indien dit stadium is bereikt, kunnen deze ballen worden ingeleverd bij de coördinator. Hij/zij zal dan voor vervanging zorgen.
  Wij verzoeken alle trainers en leiders om tijdig met een kapotte, kwijtgeraakte/vermiste bal, naar zijn of haar coördinator te gaan, zodat hij/zij voor vervanging kan zorgen.

  BALLENHOK
  Het is niet toegestaan dat jeugd spelers zelf de ballen pakken, en de ballen op pompen. Dit moet gebeuren door de trainer of leider. Alleen toegang tot het ballenhok heeft de trainer of leider.

  DOELEN
  De trainings velden bij DTS hebben een kleur code.
  A-veld blauw.
  B-veld geel.
  P-veld groen.
  De mobiele doelen hebben een kleur code
  A-veld  2- grote doelen blauw
             4-e/f doelen blauw
             2 –kleine doelen blauw
  B-veld  1-Groot doel geel
             2-e/f doelen geel
             2-kleine doelen geel
  P-veld  1-Groot doel groen
             4-e/f doelen groen
   
  Het is niet toegestaan om doelen met een andere kleur code op een ander veld te plaatsen.
  Het gebruik van de doelen moet juist uitgevoerd worden, niet plat leggen van de doelen, niet in de netten klimmen, het juist verplaatsen van de doelen niet slepen maar op tillen.
  Dit om beschadiging van de doelen en velden te voorkomen.
  Alle mobiele doelen bij DTS hebben een nummer, bij gebreken kan men dit door geven bij materiaal beheer.
   
  Materiaalbeheer DTS is bevoegd om actie te onder nemen wanneer de materiaal beleid regels niet juist worden uitgevoerd.