• Materiaalbeleid

 • DTS werkt met ballenkluisjes per team welke met stickers in het ballenhok herkenbaar zijn gemaakt. Uitgifte: De ballen, in totaal 10/15 stuks, pionnen, hesjes en waterzak/spons, worden in een ballenkluis op een vast moment aan alle teams uitgegeven.

  Tijdens de uitgifte wordt vastgelegd welke ballenkluis aan welk team wordt uitgegeven. Tevens wordt er een sleutel overhandigd, waarmee de ballenkluis kan worden afgesloten en geopend. Vanaf dat moment is de trainer of leider verantwoordelijk voor de materialen.

  Inname: Aan het eind van het seizoen worden alle ballen en materialen in de bijbehorende kluis op een vast moment ingenomen. Tijdens dit inname moment worden alle ballen geteld en wordt er genoteerd of een team alle ballen en materialen inlevert. Als er tijdens het seizoen een bal door “onverklaarbare wijze” is kwijtgeraakt/vermist dan kan dit worden gemeld bij de coördinator.

  Hij/zij zal er dan voor zorgen dat er een nieuwe bal, kosteloos, wordt geleverd. Komt een team om de haverklap, dan geldt die kosteloze mogelijkheid natuurlijk niet. Indien de kwijtgeraakte/vermiste bal pas aan het einde van het seizoen wordt gemeld dan draait het elftal zelf op voor de kosten.

  Vernieuwing ballen: Door het intensieve gebruik van de ballen, zullen deze slijten. Deze ballen gaan lek of zullen verouderen waardoor de kwaliteit te wensen overlaat. Indien dit stadium is bereikt, kunnen deze ballen worden ingeleverd bij de coördinator. Hij/zij zal dan voor vervanging zorgen. Wij verzoeken alle trainers en leiders om tijdig met een kapotte, kwijtgeraakte/vermiste bal, naar zijn of haar coördinator te gaan, zodat hij/zij voor vervanging kan zorgen.

 • Ballenhok

  Het is niet toegestaan dat jeugd spelers zelf de ballen pakken en de ballen op pompen. Dit moet gebeuren door de trainer of leider. Alleen toegang tot het ballenhok heeft de trainer of leider. De reden hiervoor is dat vele ballen worden lek gestoken door verkeert plaatsen van de naald in de bal.  

 • De trainingsvelden bij DTS hebben een code

  • A-veld
  • B-veld
  • C-veld
  • P-veld

  De mobiele doelen hebben een letter en nummer.

  A-veld

  • 2 maal 7-meter doelen vast
  • 2 maal 7-meter doelen mobiel
  • 4 maal 5-meter doelen mobiel
  • 2 maal 3-meter doelen mobiel

  B-veld

  • 2 maal 7-meter doelen vast
  • 1 maal 7-meter doel mobiel
  • 4 maal 5-meter doelen mobiel
  • 2 maal 3-meter doelen mobiel

  C-veld

  • 2 maal 7-meter doelen vast
  • 1 maal 7-meter doel mobiel
  • 4 maal 5-meter doelen vast (uitklapbaar)
  • 4 maal 5-meter doelen mobiel
  • 2 maal 3-meter doelen mobiel

  P-veld

  • 4 maal 3-meter doelen mobiel
  • 2 maal 5

  Het is niet toegestaan om doelen met een andere code aanduiding op een ander veld te plaatsen.

  Na afloop van de training de doelen terugplaatsen aan de zijkant van het veld, tenzij de trainer welke je opvolgt aangeeft dat alles kan blijven staan. De laatste gebruiker dient altijd de doelen van het veld te halen. Het gebruik van de doelen moet juist uitgevoerd worden:

  • niet plat leggen van de doelen
  • niet in de netten klimmen
  • verplaatsen van de doelen door deze te tillen ipv te schuiven.
  • Dit om beschadiging van de doelen en velden te voorkomen.
  • indien een doel kapot is kan men dit door geven bij materiaal beheer.
  • Uitklapgoals op het C-veld altijd met 2 personen in- en uitklappen

  (eerst uitrijden tot maximum en dan pas de achterligger naar beneden halen!!!)

 • Materiaalbeheer DTS is bevoegd om actie te ondernemen wanneer bovenstaande regels niet worden nageleefd. Van trainers, leiders en spelers wordt verwacht dat men elkaar aanspreekt indien regels worden overtreden.