• Ledenvergadering Club van 100

   

  Graag nodigen we je uit voor onze jaarvergadering op 2 mei om 20:00 uur in de kantine van DTS Ede.

  Na afloop is er uiteraard tijd voor een drankje en een hapje en een gezellig samenzijn.
  Graag tot 2 mei,

  Met vriendelijke sportgroet,
  Bestuur Club van 100
  Aart, Piet en Harold de Zeeuw

   

  AGENDA

  De agenda voor deze avond zal er als volgt uitzien:

  1. Opening
  2. Terugblik afgelopen jaar
   1. Leden (Nieuwe leden / opzeggingen)
   2. Gerealiseerde ondersteuningsverzoeken
  3. Financieel
   1. Financieel overzicht 04-2018  t/m 03-2019
   2. Decharge verlenen door ledenvergadering
   3. Benoemen nieuwe kascommissie
   4. Behandeling ondersteuningsverzoeken
   5. Begroting 2018/2019
  4. Vaststellen statuten/reglement
  5. Rondvraag
  6. Drankje en hapje.

   

  Ondersteuningsverzoeken kunnen tot 30 april ingediend worden bij het bestuur van de "Club van 100".

  Eventueel kan op de avond zelf ook een voorstel ingediend en/of bespreekbaar gemaakt worden.

   Graag willen wij weten of u op deze avond aanwezig bent, aanmelden kan d.m.v. een e-mail/reply aan clubvan100@dtsede.nl of door inlevering van onderstaande antwoordstrook.

  Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze avond.

   

   

  Ja, ik kom naar de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 2 mei.

   

  Naam:______________________________________

   

  Antwoordstrook graag inleveren aan de bar of bij één van de bestuursleden van de Club van 100.