• Kick-off seizoen 2022-2023

  De voorbereidingen voor seizoen 2022-2023 zijn achter de schermen al weer volop bezig. Zo wordt er hard gewerkt aan een voor ieder zo fijn en goed mogelijk trainingsschema, zo zijn we druk bezig met het organiseren van diverse voetbal activiteiten voor komend seizoen en proberen we er met elkaar voor te zorgen dat een ieder op zijn of haar niveau bij DTS op zijn plek zit en uiteraard ook op zijn of haar plek voelt.

  Zoals u in de afgelopen periode vernomen heeft, zijn er binnen DTS en binnen de TC een hoop posities veranderd. Zijn er op dit moment op nagenoeg alle lichtingen ook coördinatoren beschikbaar en zijn we vooral blij dat veel teams voorzien zijn van een trainer/leider. Helaas is nog niet ieder team voorzien, dus bij deze nogmaals een verzoek dat we op zoek zijn naar enthousiaste mensen die onder begeleiding ook bereid zijn om een team te trainen en/of te coachen. Zie jij dit zitten, neem contact op met de desbetreffende coördinator en geef je op, wij zorgen voor de begeleiding en ondersteuning.

  Communicatie was een punt die veelvuldig naar voren kwam in de gesprekken die we gevoerd hebben met trainers/leiders/ouders. Wat zijn de richtlijnen en wat kunnen/mogen we van elkaar verwachten. Graag willen wij u mee nemen en starten met een kick-off voor seizoen 2022-2023.
  In deze kick-off zullen wij u proberen mee te nemen in het plan en beleid dat de TC in de afgelopen periode met elkaar heeft samen gesteld. Dit plan is bedoeld als een start, waarin we samen toe gaan werken naar een mooie toekomst voor DTS, waarin ieder lid op zijn/haar niveau speelt en waarin we graag met plezier naar succes willen presenteren. Waarin we duidelijkheid willen geven in keuzes die gemaakt worden richting de toekomst, waarin we handvaten willen geven om elkaar te ondersteunen, maar wat nog belangrijker is, waarin er ruimte is voor overleg en om je mening te kunnen geven.

  Deze kick-off plannen we op verschillende dagen, zodat er voor een ieder ruimte is om aan te kunnen schuiven. Al schuif je niet aan bij de betreffende lichting, dan krijg je in grote lijnen dezelfde presentatie.

  Tijdens deze kick-off dagen zullen de betreffende TC leden en coördinatoren ook aanwezig zijn, zodat we ook allemaal weten wie het aanspreekpunt is en om elkaar te leren kennen.

  Start kick-off seizoen 2022-2023

  Maandag 22 augustus 2022            19.30 uur                            Speelgroep/F-League + O8 t/m O10
  Dinsdag 23 augustus 2022             19.30 uur                            O11 t/m O15
  Woensdag 24 augustus  2022         19.30 uur                            O17 t/m O19
  Donderdag 25 augustus 2022         19.30 uur                            Meisjes + Vrouwen 2 en 3

  Planning vervolg op kick-off seizoen 2022-2023

  Maandag 17 oktober 2022            19.30 uur                            Speelgroep/F-League + O8 t/m O10
  Dinsdag 18 oktober 2022              19.30 uur                            O11 t/m O15
  Woensdag 19 oktober 2022           19.30 uur                            O17 t/m O19
  Donderdag 20 oktober 2022          19.30 uur                            Meisjes + Vrouwen 2 en 3

   

  Hierbij alvast alle coördinatoren op een rijtje:

  Coördinator Senioren: Jason Koops: jason-koops@hotmail.com

  Coördinator  O19/O17/O15
  Richard brouwer: bovenbouw@dtsede.nl
  Patrick van de Kolk: bovenbouw@dtsede.nl
  Marco van de Bunt: bovenbouw@dtsede.nl
  Mariska van Hoeflaken: bovenbouw@dtsede.nl
  Ap Dominicus: middenbouw@dtsede.nl

  Coördinator  O13/O12
  Jarani Lainsumputty: middenbouw@dtsede.nl

  Coördinator O11 (vacant)

  Coördinator O10
  Gerben Stijf: jo10onderbouw@dtsede.nl

  Coördinator O9
  Danny Quist: jo9onderbouw@dtsede.nl

  Coördinator O8
  Driekus Fluit: jo8onderbouw@dtsede.nl

  Coördinator Speelgroep/F-League
  Daan Bosma: f-league@dtsede.nl

  Coördinator Meiden/dames
  Priscilla van Baaren: damesmeisjes@dtsede.nl
  Hans van der Werf: damesmeisjes@dtsede.nl

  Mocht je vooraf aan de kick-of vragen en/of opmerkingen hebben, stel hem dan via de mail aan technischezaken@dtsede.nl

  Hopelijk tot snel,

  Sportieve groeten,

  Technische Commissie