• info nieuw lid

  Procedure:

  • De ledenadministratie geeft uw aanmelding door aan de technische commissie/coördinator van de juiste leeftijdscategorie.
  • De technische commissie/coördinator neemt contact op met de aanmelder, voor verder afspraken.
  • De desbetreffende technische commissie/coördinator zal met de leiders van de elftallen overleggen, waar u ingedeeld kan worden.
  • De technische commmissie /coördinator zal zo spoedig mogelijk (maximaal binnen een week) laten weten in welk team u komt te spelen.
  • De technische commissie/coördinator ook laten weten als er geen plaats is. Indien u dat wenst, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.
  • De technische commissie/coördinator geeft door aan de ledenadministratie of u bent ingedeeld, niet ingedeeld bent of dat u op de wachtlijst wordt geplaatst.
  • Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop u bent aangemeld bij de KNVB en u tevens contributie verschuldigd bent.
  • Tenzij u met de ledenadministratie een nadere ingangsdatum bent overeengekomen.
  • Nadat de ledenadministratie u heeft aangemeld, ontvangt u en de coördinator van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging per email.

  Gedragsregels v .v. DTS EDE

  Onderstaand worden de belangrijkste gedragsregels voor alle leden van de vereniging kort beschreven.

  • Respecteren en accepteren van (bege)leiding door trainer(s), leider(s),
  • Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, bestuursleden enz.
  • Dragen van medeverantwoordelijkheid voor gewenst gedrag, gebruik van velden, materialen en gebouwen en de representatie van de club.
  • Discriminatie, diefstal, vernielingen en het gebruik van drugs wordt binnen het sportpark Inschoten niet getolereerd.
  • Als een lid zich schuldig heeft gemaakt aan vernielingen op sportpark Inschoten, of bij andere verenigingen zal hij/zij c.q. de ouders daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
  • Leiders/trainers en andere vrijwilligers zijn verplicht wangedrag van spelers tijdens trainingen en wedstrijden direct te melden bij de desbetreffende coördinator.
  • Er geldt een alcoholverbod voor personen onder de 18 jaar.
  • Het nuttigen van alcohol voor de wedstrijd is niet toegestaan
  • In de kleedkamers geldt een algemeen rook- en alcoholverbod
  • Roken is alleen toegestaan op de aangegeven locaties.
  • Pesten of andere vormen van fysiek en/of verbaal geweld worden niet geaccepteerd, ook niet door supporters.
  • Iedere speler draagt tijdens de wedstrijden de juist voorgeschreven club kleding.
  • Elk lid is verplicht tot het dragen van scheenbeschermers.
  • Na afloop van de training of wedstrijd is het dringende advies te douchen.
  • Ook is het verplicht badslippers te dragen in de doucheruimte.
  • Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens wedstrijden en trainingen in verband met blessuregevaar voor jezelf, mede- en tegenstanders.
  • Neem geen waardevolle spullen mee (neem alleen mee wat je nodig hebt, of geef het in bewaring).
  • Bezoek zoveel mogelijk iedere training: Indien je niet kunt komen meld je vooraf telefonisch af bij de trainer-coachleider.
  • Zorg ervoor dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld aanwezig bent.
  • Zorg tijdens trainingen voor goede sportkleding. Pas de kleding aan de weersomstandigheden aan. Komt de temperatuur onder de 10 graden Celsius, dan is het dragen van een trainingsbroek verplicht.
  • Je gedrag tijdens de training kan van invloed zijn bij de beslissing wie de zaterdag daaropvolgend wisselspeler zal zijn.
  • Informeer de leiding over andere sporten die je beoefent, zodat hij er rekening mee kan houden.
  • Informeer de leiding wanner je ziek bent of was, wanneer je zorgen hebt.
  • Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leiding van je team. Levert dit niets op neem dan contact op met de coördinator.

   

  Andere afspraken

  • Het bestuur stelt zich op het standpunt dat ouders verplicht zijn voor het vervoer naar uitwedstrijden zorg te dragen. Hiertoe dienen trainers/leiders i.o. met de ouders een roulatiesysteem te maken.
  • Een door de KNVB opgelegde straf wordt uiteraard door de vereniging overgenomen.
  • De bij een schorsing opgelegde boete komt voor rekening van de betrokken speler.
  • Wanneer de trainer/leider van vv DTS EDE een interne straf wil opleggen wordt vooraf contact opgenomen met de coördinator.
  • Eventuele problemen worden eerst met de trainer/leider zelf uitgesproken, mocht dit geen oplossing biedt kan een gesprek aangevraagd worden met de coördinator.
  • Voetballen in een ander elftal dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van je trainer/leider is niet toegestaan.
  • Zorg dat je op wedstrijddagen ruim op tijd voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Volgens de afspraak die met de trainer/leider gemaakt is.
  • Als je ziek bent of niet kan spelen op een wedstrijddag, meldt dat vroegtijdig bij de leider/trainer.
  • Waar verwezen wordt naar de coördinator, zal deze vervolgens in geval van overtreding van de gedragsregels contact op nemen met de disciplinaire commissie.
  •