• GEZOCHT: trainers en leiders voor diverse teams !

  Beste DTS’ers,

  Afgelopen juli hebben we op de website bij de teamindelingen een oproep geplaatst, omdat nog niet alle jeugdteams waren voorzien van een trainer en/of leider.
  Tot op heden is het nog steeds niet gelukt om deze teams te voorzien van een trainer en/of leider, terwijl het nieuwe seizoen al begin september van start gaat en per heden getraind kan worden.
  Het betreffen de volgende teams:

  O19-2
  O19-4
  O17-4
  O15-3
  O15-4
  O15-6
  O13-3
  O13-4
  O12-1
  O12-4
  O12-6

  MO11

  MO13

  MO20

  Daarom doen we een dringend beroep op een ieder, die eventueel of in combinatie met meerdere personen, deze taken zou willen oppakken. De taken bestaan uit het 2x per week een training geven, alsmede zaterdag het team begeleiden bij de wedstrijd.

  Vanuit DTS worden alle trainers en leiders uiteraard ondersteund door de diverse coördinatoren, welke de organisatorische zaken regelen en uitleggen, zoals het uitgeven van materialen (ballen, hesjes, pionnen) en fungeren als vraagbaak.
  Daarnaast zijn er ook technische coördinatoren, die ondersteuning geven op voetbaltechnisch gebied, waaronder het aanreiken van oefenstof voor trainingen. Kortom u staat er niet alleen voor.

  Wij kunnen begrijpen dat er mogelijk nog een hoop vragen zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinatoren van desbetreffende leeftijdscategorie:
  - O19 / O17: email bovenbouw@dtsede.nl
  - O15 / O13 / O12: email middenbouw@dtsede.nl

  Wij hopen van harte dat een aantal van u dit willen oppakken, want anders kunnen de kinderen niet trainen / voetballen en dat zouden we zeer jammer vinden. We hopen graag snel van u te horen!

  Technische Commissie DTS Ede