• Disciplinaire commissie

    Cecilia Egbertsen

    Reem  den Boer

    disciplinairecommissie.@dtsede.nl

    Veel leden kennen ons al, in ieder geval van gezicht. Reem den Boer is verantwoordelijk voor alles wat nodig is aan materialen en voor het onderhoud van de velden. Cecilia Egbertsen beheert samen met haar man Ep Egbertsen de kantine. Daarnaast zijn wij beiden actief in DTS-Events en doen we allerlei hand en spandiensten. Wij zijn dus vaak op het park en zien dat er heel veel goed gaat, vooral door de inzet van vrijwilligers en voetballers. Helaas zien we ook dingen minder goed gaan. Je kent het wel, respectloos gedrag naar elkaar of leiders, gemopper langs de kant, slordig omgaan met materialen, overal rommel achterlaten, of gescheld naar scheidsrechters. Het is niet voor niets dat veel scheidsrechters het bijltje er bij neer leggen. Negatieve ervaringen maken het ook moeilijk om vrijwilligers te vinden voor één van de ontelbare andere klussen die er zijn . Wij willen helpen om de goede sfeer binnen DTS te behouden en te verbeteren en hebben ons daarom beschikbaar gesteld voor de disciplinaire commissie. Op de site van DTS Ede staan gedragsregels. Grote kans dat je ze nog nooit gelezen heb maar je toch aan alle regels houdt. De regels waar alle leden zich aan moeten houden zijn namelijk niet moeilijk of ongewoon. Voor de meeste mensen zijn ze vanzelfsprekend. Want waar het om draait is respect voor de ander, materiaal en accommodatie, geweldloosheid en aanspreekbaarheid op gedrag. Zoals gezegd, meestal gaat het goed, maar daar waar het niet goed gaat zullen we gevraagd en ongevraagd zo nodig correctief optreden. De grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet, stellen we vast aan de hand van de gedragsregels. Door ons tijdig in te schakelen kunnen we helpen om escalaties te voorkomen. Hoewel het opleggen van een disciplinaire maatregel soms nodig is, is ons doel is niet het opleggen van straffen maar het behouden van een sfeer waarin elk lid, vrijwilliger of bezoeker van onze vereniging zich veilig en prettig kan voelen. https://www.dtsede.nl/gedragsregels-v-v-dts-ede