• De heer Henk Loosenoord 60 jaar- en de heer Jaap van de Pol 70(!) jaar lid is van DTS Ede!

    Tijdens de Algemene ledenvergadering werd vanavond extra aandacht geschonken aan de heer Henk Loosenoord (60 jaar lidmaatschap!) en de heer Jaap van de Pol die zelfs 70(!) jaar lid is van DTS Ede. Zijn kregen van het bestuur een Oorkonde, speldje en bloemen aangeboden.