• CORONA PROTOCOL OP SPORTPARK INSCHOTEN

  ALGEMEEN
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat
  voorop;
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Volg altijd de aanwijzingen van stewards, parkbeheer en kantinepersoneel
  • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
  • Vermijd drukte;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • Schud geen handen;
   
  OP DE ACCOMMODATIE
  Met betrekking tot de accommodatie, waaronder de kantine, buitenterras, tribune en kleedkamers gelden de volgende regels.
  • Volg de aanwijzingen van de stewards en kantinepersoneel.
  • Houd overal 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de spelers, langs het veld, op de tribune in de kantine, op het terras in de kleedkamer, etc. Personen die tot één huishouden behoren hoeven onderling geen afstand te houden.
  • Rond het hoofdveld worden de plaatsen waar men mag staan of zitten gemarkeerd met geel/zwart lint. Op de niet aangegeven plekken is dat dus niet toegestaan.
  • Volg buiten en in de kantine de looplijnen. Houd gepaste afstand, ook daar waar de looplijnen elkaar kruisen.
  • Er geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per wedstrijdveld. Voetballers, officials, medewerkers en betrokken vrijwilligers tellen als ze klaar zijn met hun wedstrijd, als publiek, tot ze de locatie verlaten.
  De plaatsen op de tribune tellen ook mee .
  • Als er voor de wedstrijden van dames 1 en heren 1, meer dan 250 bezoekers verwacht worden, zal er met een reserveringssysteem en gezondheidscheck worden gewerkt. Bezoekende clubs mogen bij die wedstrijden maximaal 50 geregistreerde bezoekers meenemen. Ook dan geldt de 1,5 m regel.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
   
  KANTINE
  • In de kantine mogen tegelijkertijd honderd mensen aanwezig zijn.
  • Bij verblijf in de kantine dien je gebruik te maken van een zitplaats. Dit geldt ook voor verblijf op de terrassen. Aan de picknicktafels mogen maximaal 4 personen plaatsnemen. Houd daarbij de groots mogelijk afstand. Stoelen, tafels of banken mogen niet verplaatst worden.
  • Indien je enkel iets haalt en daarna de kantine weer verlaat hoef je niet te zitten.
  • Het heeft de voorkeur met pin of contactloos te betalen.
  • Laat afval niet achter op de tafels, maar werp het in de daartoe bestemde bakken.
  • Op wedstrijddagen is de kiosk op de hoofdtribune tijdens de rust open met een beperkt assortiment (blikjes frisdrank, koeken en snoepwaren)
  • Houd vergaderingen en bijeenkomsten van commissies, trainers leiders en ouders zoveel mogelijk buiten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen deze vergaderingen alleen binnen gepland worden na vooraf overleg met Ep of Cecilia Egbertsen.
   
  DE KLEEDKAMERS
  • In verband met de beperkte ruimte worden er geen sleutels voor de kleedkamers uitgegeven. Het openen en sluiten van de kleedkamers wordt centraal geregeld door Reem de Boer.
  • Tijdens trainingen zijn voor de jeugdteams geen kleedkamers beschikbaar. Thuis omkleden en douchen.
   
   
  • Voor jeugdteams is op wedstrijddagen voor de wedstrijd geen kleedkamer beschikbaar. Zij moeten dus in wedstrijdtenue naar het park komen.

   

  • O-19 en Senioren moeten zich voor de trainingen thuis omkleden, na training is een kleedkamer beschikbaar, dus schone kleren voor na het douchen meenemen. Ook hier geldt weer de 1,5 m maatregel. Er wordt een kleedkamer vrijgemaakt om spullen voor de training in kleedkamer te leggen.
  • Voor O-19 en seniorenteams zijn op wedstrijddagen kleedkamer beschikbaar. I.v.m. de 1,5 m maatregel moeten zij zich in shifts van 8 personen omkleden en mogen twee spelers tegelijk douchen.
  • Na afloop is de kleedkamer geen verblijfruimte. Doorstroming staat voorop.
  • Teambesprekingen niet in de kleedkamer, maar op het veld.
  • Bij de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 zullen gegeven de grotere selecties en dito begeleiding indien mogelijk afwijkende oplossingen gekozen worden.
  • Zorg dat je de kleedkamer schoon achterlaat! Laat geen afval achter.
   
  VOOR DE VOETBALLERS
  • Voetballers dienen zelf hun (gezondheids) risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts
  • Tijdens het voetballen dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
  • Houd er als voetballers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd of training, dienen voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
  • Volgens de algemene voorschriften is het voor personen vanaf 13 jaar verplicht een mondkapje te dragen in de auto wanneer je samen met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel zit. Houd daarmee rekening bij het vervoer indien je een uitwedstrijd speelt
  • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
  • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
   
  VOOR DE TRAINERS EN LEIDERS
  • Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
  • Houd toezicht op de regels die voor voetballers gelden. (Zie onder “voor de voetballer”)
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank;
  • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
  • Wijs voetballers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen 'highfives';
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot voetballers tot en met 12 jaar;
  • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
  • Help de voetballers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • Laat voetballers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
  • Laat voetballers van 18 jaar en ouder voetballers tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden.
  • Houd het verblijf in het wedstrijdsecretariaat zo kort mogelijk. Beperk je tot het afhandelen van zaken die voor de wedstrijd noodzakelijk zijn.
   
  KAART;
  Looplijnen Park (concept, deze wordt nog eventueel aangepast)