• Let op: Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni (2023/2024) van het volgende jaar. De contributie wordt omstreeks de 28e vooraf de maand afgeschreven.

 • Contributie 2023-2024

  Nieuwe bedragen miv 1 januari 2023 (ALV 29-11-2022)
  Categorie Geboortejaar Contributie per maand
  Senioren € 28.75 + €1.00 Kledinggeld (indien van toepassing)
  Senioren 35+ *zie noot
  O19-O18-O17-O16-O15-O14 2005 t/m 2010€27.25 incl. €1.00 Kledinggeld
  O13-O12-O11-O10-O9-O8 2011 t/m 2016€24.75 incl. €1.00 Kledinggeld
  F -League (O7) 2017 €23.75
  Mini's(speelgroep) (O6) 2018 €14.50
  Steunend lid €12.50
  Inschrijfkosten(eenmalig) €10.00
 • EDE DOET MEE

   

  EDE DOET MEE!

  Het gemeentebestuur van Ede vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Ook inwoners met een laag inkomen en beperkt eigen vermogen.Voor deze inwoners en hun kinderen zijn er daarom de regelingen Meer Kinderen Meedoen en Meer Volwassenen Meedoen. Volwassenen en kinderen van 6 tot en met 17 jaar kunnen  dan een tegemoetkoming van €200,00 per kalenderjaar krijgen. Zij kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om aan sport-, cultuur- en recreatieve activiteiten mee te doen.


  https://ededoetmee.nl/

 • Korting

  Korting
  Voor gezinnen die twee of meer kinderen als lid, woonachtig op hetzelfde adres, wordt een gezinskorting toegepast. Waarbij de eerste lid de normale contributie betaald; het tweede kind krijgt €6,00 korting, het derde of meer kinderen hebben €12,00 korting.
  Bovengenoemde bedragen zijn onder van goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering op 19 november 2015 vastgesteld.

 • Senioren 35+

   Van maart t/m mei en van september t/m november.

  De contributie wordt per blok in rekening gebracht en 1 bedrag geïncasseerd. Er wordt geen restitutie van gelden verleend nadat men zich heeft ingeschreven voor een blok en is ingedeeld in een team.

  Er zijn verschillende contributiecategorie:

  • Voor spelende leden van DTS Ede is deelname aan het 35+ voetbal kosteloos.
  • Voor steunende leden van DTS Ede bedraagt de contributie â €27,50 per blok.
  • Voor ouders/verzorgers, die een kind als spelend lid bij DTS Ede hebben, woonachtig op hetzelfde huisadres, bedraagt de contributie €27,50 per blok