• LET OP:

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. De contributie wordt omstreeks de 28e vooraf de maand afgeschreven. 

 • Contributie 2023 / 2024

  De onderstaande nieuwe bedragen met ingang van 01 januari 2023 zijn op de algemene ledenvergadering 29 november 2022 besproken en met algemene stemmen goedgekeurd. 

 • Senioren

  Senioren € 28,75 per maand + €1,00 kledinggeld ( indien van toepassing)

 • Senioren 35+

  Van maart t/m mei en van september t/m november. De contributie wordt per blok in rekening gebracht en 1 bedrag geïncasseerd. Er wordt geen restitutie van gelden verleend nadat men zich heeft ingeschreven voor een blok en is ingedeeld in een team.

  Er zijn verschillende contributiecategorieen:

  • Voor spelende leden van DTS Ede is deelname aan het 35+ voetbal kosteloos.
  • Voor steunende leden van DTS Ede bedraagt de contributie â €27,50 per blok.
  • Voor ouders/verzorgers, die een kind als spelend lid bij DTS Ede hebben, woonachtig op hetzelfde huisadres, bedraagt de contributie €27,50 per blok
 • Leeftijdscategorie

  O19-O18-O17-O16-O15-O14 / geboortejaar 2005 t/m 2010 / € 27.25 incl €1.00 Kledinggeld 

 • Leeftijdscategorie

  O13-O12-O11-O10-O9-O8  / geboortejaar 2011 t/m 2016 / €24.75 incl. €1.00 Kledinggeld 

 • Leaque

  F -League (O7)  / geboortejaar 2017 / € 23.75

 • Mini's

  Mini's(speelgroep) (O6 / geboortejaar 2018 / € 14.50

 • Steunend lid

  € 12,50

 • Inschrijfkosten

  eenmalig € 10,00

 • EDE DOET MEE

  Het gemeentebestuur van Ede vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Ook inwoners met een laag inkomen en beperkt eigen vermogen.
   
  Voor deze inwoners en hun kinderen zijn er de regelingen Meer Kinderen Meedoen en Meer Volwassenen Meedoen.
   
  Volwassenen en kinderen van 6 tot en met 17 jaar kunnen dan een tegemoetkoming van €200,00 per kalenderjaar krijgen. Zij kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om aan sport-, cultuur- en recreatieve activiteiten mee te doen.
   
  Doe je géén clubwerk of wil je het clubwerk afkopen? Dan kom je in aanmerking voor de betaling van extra contributie € 80,00 per seizoen. Dit bedrag moet je altijd zelf betalen!


  https://ededoetmee.nl

 • Korting

  Voor gezinnen die twee of meer kinderen als lid, woonachtig op hetzelfde adres, wordt een gezinskorting toegepast. Waarbij de eerste lid de normale contributie betaald; het tweede kind krijgt €6,00 korting, het derde of meer kinderen hebben €12,00 korting. Bovengenoemde bedragen zijn onder van goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering op 19 november 2015 vastgesteld.