• Club van 100 - De onbekende kracht!

  De Club van 100 is misschien wel de grote onbekende binnen voetbalvereniging DTS Ede. Toch bestaat de Club van 100 inmiddels al 25 jaar en zet zij zich in voor de realisatie en ondersteuning van initiatieven binnen de vereniging waar niet altijd (voldoende) geld voor beschikbaar is.

 • Tijd voor een nadere kennismaking?

  De Club van 100 wordt gevormd door leden binnen de voetbalvereniging DTS Ede, die de vereniging een warm hart toedragen. Ook een instituut als de Club van 100 kan niet zonder mensen, die zich met veel energie en passie voor de vereniging inzetten om doelen te realiseren, die eerder niet haalbaar leken.

  Met de financiële bijdrage van de leden heeft de Club van 100 in de afgelopen jaren al vele initiatieven en projecten binnen de vereniging gerealiseerd en/of financieel ondersteunt. Zij vormen de onbekende kracht binnen de vereniging. Alle leden van de Club van 100 zijn zichtbaar op het ledenbord, welke in de kantine hangt.

  Het bestuur van de Club van 100 bestaat uit drie personen: voorzitter Aart de Zeeuw, penningmeester Piet de Zeeuw en secretaris Harold de Zeeuw. De leden kiezen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering het bestuur. Het is de taak van het bestuur om zorg te dragen voor een goede besteding van het geld van de leden en toe te zien of het doel van de Club van 100 wordt bereikt.

 • Het doel

  De Club van 100 heeft een brede focus, welke de gehele vereniging omvat. Het doel van de Club van 100 is de realisatie en financiële ondersteuning van initiatieven, welke ten goede komt aan de leden en bezoekers van voetbalvereniging DTS Ede.

  De initiatieven, welke door de Club van 100 worden ondersteund, zijn vaak gericht op het verbeteren van de faciliteiten rondom pupillen-, junioren- en senioren elftallen. Ook verbeteringen aan de accommodatie worden vaak door de Club van 100 ondersteund.

 • Ondersteuningsverzoek indienen

  In principe kan iedereen een ondersteuningsverzoek bij het bestuur van de Club van 100 indienen door het formulier 'Verzoek van Ondersteuning' in te vullen en te mailen naar clubvan100@dtsede.nl of af te geven aan één van de bestuursleden. Hieraan gelden geen beperkingen zolang het verzoek maar past binnen de doelstelling van de Club van 100 en de financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn.

  Alle verzoeken zullen door het bestuur van de Club van 100 beoordeeld worden waarna een verzoek wordt toegekend of afgewezen. Het bestuur heeft een mandaat gekregen van de leden om te beslissen over ondersteuningsverzoeken tot € 1.000,00. Verzoeken boven de € 1.000,00 zullen aan de leden voorgelegd worden, zij zullen beslissen of een verzoek wordt toegekend of afgewezen.

  In de afgelopen jaren zijn vele initiatieven binnen de vereniging financieel door de Club van 100 ondersteunt. Een kleine greep van de financiële ondersteuningen die zijn in 2015/2016 zijn gerealiseerd zijn onder andere een veegmachine, 4 computers en een laptop voor het wedstrijd secretariaat, scheidsrechter kleding en KNVB-trainers opleidingskosten van in totaal 6 trainers.

  Jaarlijkse financiële bijdragen zijn het Paastoernooi, het Ab Dominicus toernooi, de Keepers dag, het Zomerjeugdkamp, het elftal van de week bij van het eerste en het jaarlijkse darttoernooi.

 • Lid worden

  Natuurlijk kan iedereen lid worden; je hoeft geen lid van voetbalvereniging DTS Ede te zijn om lid te mogen worden. Hoe meer leden de Club van 100 heeft, hoe meer initiatieven zij kan (helpen) realiseren. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 5,00 per maand en aanmelden kan met het aanmeldingsformulier. Dit formulier is te krijgen bij één van de bestuursleden of bij de bar in de kantine en of hieronder het invulformulier invullen.

 • Aanmeldformulier club van 100