• Het Bestuur
  • voorzitter
  • openstaande vacature
  • penningmeester
  • Technische Commissie en Co√∂rdinatoren
  • Ledenadministratie /website /Sociale media
  • Kantine
  • DTS event
  • Wedstrijdsecretaris
  • Accommodatie en terrein beheer/Voetbalmateriaal en kleding
  • Vertrouwens personen