• Bericht van het bestuur n.a.v. Corona maatregelen van 13 oktober.
  Zojuist zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd, die opnieuw de sport in Nederland raken. Voor onze vereniging komt het er op neer dat tot nader orde de competities zijn stilgelegd en er dus geen competitiewedstrijden gespeeld worden. Daarnaast zijn er geen trainingen meer voor de senioren en de O-19. Die laatste is het gevolg van het besluit om de grens bij tot en met 17-jarigen te leggen. Deze maatregelen gaan morgen (woensdag 14 oktober) om 22.00 uur in. Woensdagavond kunnen de trainingen van senioren en O-19 dus nog doorgang vinden, waarna de trainingen voor deze teams stoppen. Het is aan de teams zelf of zij woensdag nog een laatste keer gaan trainen of niet.
   
  Oefenwedstrijden met andere verenigingen zijn niet toegestaan. Wel zijn onderlinge wedstrijden van de teams tot en met de O-17 toegestaan. De komende dagen zullen we als bestuur in overleg treden met het wedstrijdsecretariaat, de TC en parkbeheer hoe we hier invulling aan kunnen geven. Nadere info hierover volgt dus nog.
   
  Helaas zijn deze maatregelen nodig en zijn we hiermee weer verder teruggeworpen in de mogelijkheden om de sport die we lief hebben uit te oefenen. Veel mensen hebben zich de afgelopen periode ingezet om alles bij onze club goed te laten verlopen. Een soms ondankbare taak, maar ik ben van mening dat we het naar onze mogelijkheden goed hebben gedaan. Daar kunnen we trots op zijn en alle betrokkenen wil ik dan ook hiervoor juist op dit moment hartelijk danken. Ook deze nieuwe situatie biedt weer behoorlijke uitdagingen. Laten we die uitdagingen gezamenlijk het hoofd bieden en als vereniging sterk blijven, zodat we als dit achter de rug is weer vol van onze sport kunnen genieten.
   
  Jeroen Been
  Voorzitter DTS Ede