• Bericht van de voorzitter

   
  Beste DTS-er
   
  Het seizoen zit erop, de laatste activiteiten zijn geweest en het park zit nu echt dicht. De knop is om en de voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn in volle gang. Een vol seizoen ook. Voor het eerst in haar bestaan zal DTS Ede met 75 teams de competitie in gaan. Een uitdaging is dit zeker, omdat we vanuit de afgelopen seizoenen weten dat het druk op het park kan zijn en dat het bij 30 thuiswedstrijden of meer passen en meten wordt met kleedkamers en velden. En met 75 teams zal dit meer regel dan uitzondering zijn. Gelukkig hebben we met het drukke programma na de coronastop dit seizoen ervaring kunnen op doen. De zaterdagploeg rust nog even uit en is er vanaf het begin van de competitie weer helemaal klaar voor.
   
  Als we toch nog even terug kijken naar het afgelopen seizoen, denk ik dat het heel belangrijk is geweest dat we het seizoen na twee door corona afgebroken seizoenen deze keer wel hebben kunnen afmaken. Zoals gezegd zorgde het voor de nodige druk en moesten er veel wedstrijden in een korte tijdspanne worden afgewerkt. Ook doordeweeks werden regelmatig wedstrijden georganiseerd. Aan het eind hebben we weer keurig een aantal kampioenen opgeleverd. Met als toetje de onverwachte promotiewedstrijd voor de 17-1 naar de Divisie, die natuurlijk keurig gewonnen werd. Onze beide 1e selecties van dames en heren presteerden uitstekend met een tweede plaats in de eindrangschikking voor de dames en een vierde inclusief periodetitel voor de heren. Helaas bracht de nacompetitie ons niet verder dan de eerste ronde.
   
  Bestuurlijk hebben we binnen DTS een goede ontwikkeling doorgemaakt met een sinds jaren weer vol bezet bestuur met 7 leden. Dit bracht in ieder geval wat meer rust en geeft ons ook de mogelijkheid wat minder op de noodzakelijke korte termijn te sturen en wat meer de lange termijn in beeld te krijgen. We hebben daar nog wel een weg in te gaan, maar de eerste stappen zijn zeker genomen en ik heb er vertrouwen in dat we volgend seizoen als bestuur hier nog meer invulling aan kunnen geven. Helaas heeft Bachir Amenchar aangegeven zijn werkzaamheden als bestuurslid bij DTS Ede niet langer te kunnen combineren met het opzetten van zijn nieuwe bedrijf. Graag wil ik hem bedanken voor de afgelopen periode en wij zijn dus weer op zoek naar versterking in ons bestuur. Na de zomer hoop ik hierover meer te kunnen vertellen.
   
  In de laatste ledenvergadering hebben we ook stil gestaan bij het vrijwilligersbeleid. Hoewel er plannen waren ontwikkeld om een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor de mensen die geen taken op zich namen, hebben we hier toch van afgezien. Een vereniging als DTS moet zonder zo’n verplichting vanuit zich zelf voldoende vrijwilligers op de been kunnen brengen. Dat moet gebeuren vanuit een positieve prikkel om iets voor de vereniging te kunnen doen en een wezenlijk onderdeel van die vereniging te kunnen zijn. Samen vormen we de vereniging. De afgelopen maanden zijn er nieuwe vrijwilligers opgestaan en we gaan er van uit dat dit zich doorzet in het nieuwe seizoen. Op de klusdag twee weken geleden heb ik ook vele nieuwe gezichten gezien, die er samen met de oude bekenden voor zorgden dat Reem een goede start kon maken met het zomerse onderhoud aan het park.
   
  Nu we aan het einde van het seizoen komen, komen ook alle materialen weer terug en kunnen we inventariseren wat opnieuw besteld moet worden. Helaas is er in het jaar veel zoek geraakt en ook veel schade. Dat doelnetten al na één jaar vervangen moeten worden, komt niet door slijtage en dat we ruim 300 ballen kwijt zijn, en daar heb ik lekke ballen nog niet bij mee genomen, is echt zonde. Hierdoor moeten we veel geld uitgeven, dat we anders aan andere dingen kunnen besteden. Laten we komend seizoen voorzichtiger zijn met het materiaal dat ons beschikbaar wordt gesteld.
   
  Met deze oproep tot slot komt er een einde aan dit bericht van de voorzitter. Degenen die op vakantie gaan wens ik een hele goede vakantie. Even de accu opladen voor een mooi nieuw seizoen bij DTS Ede.
   
  Tot in augustus.
  Jeroen Been