• Belangrijk Bericht /Bestuursmededeling

  Beste leden en ouders van jeugdleden,

  Graag willen wij jullie even meenemen in het volgende.

  Van de contributie inkomsten worden o.a. de verplichte contributie per lid aan de KNVB afgedragen, de velden gehuurd, de energiekosten en verzekeringen betaald en middelen, kleding en materialen beschikbaar gesteld. Het voetballen en alle andere activiteiten op onze club worden mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers.

  Oudere leden hoor je soms zeggen “ Vroeger kon er zoveel meer en we deden gewoon alles zelf”. Tijden veranderen echter en dat merken alle verenigingen, ook wij. Vroeger had je bij verenigingen alleen leden die in een bepaald profiel pasten. Niks diversiteit, niks inclusie… Alleen leden met het juiste profiel waren welkom. De verbondenheid en verenigdheid werden daarmee aan de

  voordeur verzekerd. Die tijden liggen achter ons. De christelijke achtergrond van onze vereniging mag dan niet meer prominent aanwezig zijn, maar geeft wel sturing aan kernwaarden binnen de vereniging. Dit betekent o.a. dat we een zaterdagclub zijn, willen dat mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, er geen mensen buitengesloten worden en leden niet alleen gericht zijn op het eigen belang, maar hun steentje bijdragen aan het welvaren van onze vereniging.

  Een steentje bijdragen is sowieso de consequentie van een lidmaatschap van een vereniging. Bij een sportschool neem je een dienst af, bij een vereniging ga je een verplichting aan. Het kenmerk van een vereniging is immers dat leden zich verenigen om het voor elkaar mogelijk maken dat ze aan de activiteiten deel kunnen nemen. In principe zou er bij DTS Ede dus geen tekort aan vrijwilligers mogen zijn.

  We zijn trots op de vrijwilligers van onze club, maar zij moeten met te weinig mensen teveel doen. Het bestuur beseft dat veel mensen het druk hebben met het combineren van werk en privé, maar iedereen kan in principe een bijdrage leveren aan de club. Lukt het niet in het weekend dan door de week, niet overdag, dan in de avonduren. Veel taken, zoals administratie en media kunnen ook thuis gedaan worden!

  Ondanks verschillende oproepen melden zich echter te weinig leden aan om een handje te helpen, waardoor op termijn het functioneren van de vereniging in gevaar kan komen.

  We kiezen er daarom voor om komend seizoen een stap te maken in ons vrijwilligersbeleid, een aangescherpt beleid conform besluit Algemene Ledenvergadering 2023. Leden of ouders van leden krijgen de plicht om zich voor vrijwilligerswerk beschikbaar te stellen. Hiermee maken we duidelijk dat lidmaatschap van DTSEde een wederzijdse verplichting is tussen leden en de vereniging. Leden hebben het recht om wedstrijden te spelen en de plicht om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.

  Volgende week ontvangt u van ons een brief waarin de hoofdpunten van het vrijwilligersbeleid worden samengevat. Lees die zorgvuldig en schroom niet om vragen te stellen!

  Met sportieve groet,

  Bestuur DTS Ede