• Bedankt VRIJWILLIGERS

  Leden, vrienden en vrijwilligers van DTS Ede,

  De afgelopen weken waren druk, maar inmiddels zitten in de zomerstop en kunnen alle trainers, leiders, coördinatoren en wedstrijdleiding even op adem komen. Velen gebruiken deze periode om plannen te maken en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen door het schrijven van een handboek, trainingsschema’s etc. Andere vrijwilligers hebben nu de tijd om het materiaal, kleding en  de velden in orde te maken voor het nieuwe seizoen en de inbouw van de nieuwe bierinstallaties te begeleiden. Uiteindelijk zullen alle vrijwilligers, waarvan sommigen zich uit de naad hebben gewerkt voor onze mooie vereniging,  even de tijd krijgen om op adem te komen en te genieten van de zomer. Het is iedereen gegund. Jullie hebben het verdiend. Jullie zijn bedankt, maar dan letterlijk!

   

  Bedankt  evenementencommissie  voor het organiseren van alle activiteiten in en rondom de velden en kantine.

  Bedankt Club van 100 voor het sponsoren van evenementen en toernooien.

  Bedankt wedstrijdsecretariaat voor het onvermoeibaar plannen, regelen van scheidsrechters en ontvangen van de tegenstanders.

  Bedankt onderhoud en terrein vrijwilligers voor de mooie velden en onderhoud aan kleedkamers en accommodatie.

  Bedankt scheidsrechters voor het fluiten van de wedstrijden.

  Bedankt verzorgers en EHBO- ers voor alle zorg en hulp.

  Bedankt kantinepersoneel voor alle inzet en extra uren tijdens de vele evenementen. Het liep als dankzij jullie als een trein!

  Bedankt technische commissie en coördinatoren voor de inbreng van jullie technische kennis en het begeleiden van trainers en leiders.

  Bedankt sponsoren, zonder jullie financiële hulp was veel niet mogelijk.

  Bedankt  toernooicommissie en voor het organiseren van jeugdtoernooien waar weer veel kinderen plezier aan beleefden en het organiseren van het Ap Dominicus toernooi waar veel volwassenen plezier aan beleefden.

  Bedankt trainers en leiders voor de vele uren die in de teams en de club gestoken is. Jullie zijn helden!

  Bedankt ledenadministratie en Social media beheerder voor alle administratieve en communicatieve werk.

  Bedankt Bultside voor het ondersteunen van Heren 1 en verbindende activiteiten.

  Bedankt alle helpers tijdens de klussendag. Deze was meer dan geslaagd. Wat hebben jullie veel werk verzet en klussen afgerond en wat zijn we blij met jullie hulp!

  Bedankt gastvrouwen voor jullie gastvrijheid en het visitekaartje zijn in de bestuurskamer.

  Bedankt bestuur Stichting Inschoten voor het leiden van de stichting.

  Bedankt bestuur DTSEde voor het leiden van de vereniging.

  Bedankt alle vrijwilligers die niet genoemd zijn, maar wiens inzet zeer gewaardeerd wordt. Zonder alle mensen die hand en spandiensten doen, altijd weer op oproep beschikbaar zijn, soms onzichtbaar en stil hun werk doen kan de vereniging niet draaien.

  Bedankt cursisten van de EHBO cursus voor het volgen van de cursus en het behalen van het certificaat. Gefeliciteerd!  De vereniging is daardoor weer wat veiliger.

  Ook bedankt senioren teams  voor jullie bereidheid om met het bestuur in gesprek te gaan en jullie openheid daarbij,  zodat we weten wat er leeft en wat goed gaat en wat beter kan. We zullen jullie  in het nieuwe seizoen jullie weer uitnodigen voor het evalueren van gemaakte afspraken.

  Verder alle leden en toeschouwers bedankt voor jullie aanwezigheid en gezelligheid! Ook dat maakt een vereniging.

  Zoals jullie zien is er door veel vrijwilligers veel werk verzet. Dit doen we echter met te weinig mensen. Hoewel we dit jaar veel nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen, blijven er nog veel taken en functies in te vullen,

  Wil je ook lid worden van ons gouden vrijwilligerscorps?  Neem dan even contact met mij op via telefoonnummer 0636144991 en dan bespreken we samen wat bij jou past. Alle hulp, hoe klein ook is welkom!  

   

  Ik wens jullie allemaal een fijne welverdiende zomervakantie toe en hoop jullie allemaal in goede gezondheid, het volgend seizoen weer te zien!

   

  Cecilia Egbertsen

  Bestuurslid vrijwilligers en kantinezaken