• Algemene ledenvergadering

   

  UITNODIGING

  Algemene ledenvergadering 29 november 2018

  Aanvang 20.00 uur in de kantine

  De vergadering wordt voorgezeten door voorzitter Jeroen Been


   

  Agenda 
  1. Opening. 
  2. Vaststelling definitieve agenda. 
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering. 23-11-2018
  4. Ingekomen stukken. 
  5. Jaarverslag Voorzitter
  6. Huldiging jubilarissen. 
  7. Financieel verslag. 2017/2018 
  8. Verklaring kascommissie. 
  9. Verkiezing kascommissie. 
  10. Begroting. 2018/2019 
  11. Kledingplan. 
  12. Kantine
  13. Verslag Technische Commissie. 
  14. Verkiezing bestuursleden. 
  15. Rondvraag. 
  16. Sluiting 

  TOELICHTING 

  4. Ingekomen stukken Tot 15 november kunnen stukken ten behoeve van de Algemene Vergadering schriftelijk worden ingezonden naar het postadres van de vereniging. 

  6. Huldiging jubilarissen

  7. Financieel verslag 2017/2018 en 10. Begroting 2018/2019
  Verslag en begroting zullen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering beschikbaar zijn. 
  Met penningmeester Cor Jansen kan een afspraak worden gemaakt om de stukken in te zien en toelichting te krijgen.

  Verkiezing bestuursleden.

  Voorzitter: Niet vacant 

  Penningmeester: Cor Jansen stelt zich herverkiesbaar

  Secretaris: Vacant

  Algemene zaken : Marcel Mosselman heeft zich kandidaat gesteld. 

  Bestuurslid Technische zaken : Vacant 

   

  Zoals u ziet zijn er nog twee posities in het bestuur vacant. Daarnaast zijn er twee posities waarop één kandidaat is. Zowel Cor Jansen als Marcel Mosselman heeft als voorwaarde gesteld dat er minimaal een secretaris bij komt. Tot op dit moment is nog niemand gevonden. Ik doe een klemmend beroep op een ieder om zich te melden als kandidaat voor de positie van secretaris.

    

    Kandidaten en eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het Algemeen Bestuur onder vermelding van "verkiezing Algemeen Bestuur DTS Ede" 

   
  Graag zien wij de aanmelding inclusief motivatie en CV uiterlijk tot zaterdag 24 november2018 tegemoet. 

  Aanmeldingen graag per mail t.a.v de heer J.J.H Been, mailadres : jjhbeen@gmail.com


   
   

  Met vriendelijke groet

  Voorzitter DTS Ede

  Jeroen Been