• In de Algemene Leden Vergadering van 29 november 2022

  Beste leden

  In de Algemene Leden Vergadering van 29 november bracht het bestuur de gevolgen van de alsmaar stijgende energiekosten voor onze vereniging in kaart. Wil de vereniging een verantwoord financieel beleid voeren, dan moet het maatregelen treffen. Een daarvan zal een verhoging van de contributie zijn van €2,50 per maand voor alle leden. Dit gaat in per 01-01-2023 en is akkoord bevonden door de ALV.

  Daarnaast worden voor de korte- en lange termijn maatregelen getroffen voor bezuinigingen op het energieverbruik. Zo wordt de kantine zowel binnen als buiten voorzien van led-verlichting, zijn er plannen voor zonnepanelen en kijken we samen met de gemeente hoe we de financiering kunnen regelen en hoe we kunnen bezuinigen op het energieverbruik van de veld verlichting.

  Om de financiële impact zo beperkt mogelijk te houden is vragen we de leden om veel bewuster met het energiegebruik omgaan. Voorbeelden hiervan zijn: de veldverlichting pas aan zetten als het noodzakelijk is en deze ook niet langer douchen dan strikt noodzakelijk etc.. Ook graag afmelden als je team niet komt trainen zodat de verlichting niet onnodig aangezet wordt. Wij rekenen op jullie medewerking.

  Vrijwilligersbeleid

  Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart vv DTS Ede dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen. Ondanks verschillende oproepen en het bij de vorige leden vergadering genomen besluit, dat er bij onvoldoende aanmeldingen een vrijwilligers plicht zou worden ingesteld, zijn er nog steeds te veel vacatures niet ingevuld. Om deze trend om te buigen heeft de Algemene Leden Vergadering op voorstel van het bestuur besloten om ingaande het seizoen 23- 24 het vrijwilligersbeleid in te voeren.

  De essentie van dit plan is dat alle spelende leden of ouders van leden (in het geval van pupillen of junioren) van vv DTS Ede bijdragen in de organisatie van DTS Ede. Dit doen zij door een functie te vervullen of minimaal 10 uur per jaar taken op te pakken. Indien een lid geen diensten wil draaien, kan dit worden afgekocht voor 80 euro per jaar per gezin, maar liever niet. Het bestuur realiseert zich dat veel gezinnen het financieel zwaar hebben. Om deze reden is er voor gekozen om deze bijdrage pas in november te innen. Leden krijgen daarmee de gelegenheid om zich voor die tijd te melden voor een functie of taken te vervullen en zo te voorkomen dat de vrijwilligers bijdrage afgeschreven wordt.

  Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, wordt er een vrijwilligerscommissie samengesteld. Deze commissie zorgt ervoor dat - de daarvoor in aanmerking komende leden of ouders van leden - worden ingepland, ingewerkt en dat werkzaamheden op een goede wijze vorm krijgen.

  Door niet mee te doen benadeelt u anderen die dan het werk voor u moeten doen. Het bestuur hoopt dat – door het draaien van vrijwilligersdiensten – de saamhorigheid, gezelligheid en binding met onze vereniging groter wordt. Voorbeelden van vacatures zijn: medewerker keuken, stewards, schoonmakers, lid mediateam, vrijwilligerscommissie, sponsorcommissie, evenementencommissie, scheidsrechters, ledenadministratie, financiële administratie etc. Er is altijd wel een taak die bij u past.

  Indien u vragen heeft over het vrijwilligersbeleid of u wilt aanmelden voor een functie, neem dan contact op met Cecilia Egbertsen tel. 0636144991 of via dts.evenementen@gmail.com.

  Met sportieve groet
  Bestuur DTS Ede