• aanpak van de indelingen + tijdsplanning.

  Beste mede-DTS´ers,

  Wat vorig jaar vanzelfsprekend was is dit jaar totaal anders. Veel jaarplanningen kunnen door de uitzonderlijke situatie waarin we zijn beland overboord. Zo ook de planning rondom het einde van het seizoen, waarbij normaliter veel voorbereidingen worden getroffen voor het nieuwe voetbaljaar. De Technische Commissie van DTS Ede wil middels dit bericht een heldere weergave geven van de voorbereiding van de teamindelingen en de tijdsplanning voor de aankomende periode. Dit onder voorbehoud van wijzigingen die zich kunnen voordoen betreffende de coronacrisis.

  DTS Ede streeft er naar dat iedere speler op zijn of haar niveau de kans krijgt zich te ontwikkelen als voetballer. Gedurende het hele jaar worden de ontwikkelingen van onze spelers en speelsters dan ook zo goed mogelijk gevolgd. Natuurlijk allereerst door de eigen trainers/coaches, maar ook door de coördinatoren en het scoutingapparaat. Door middel van diverse gesprekken met trainers en coördinatoren en mogelijke adviezen en rapportages van het interne scoutingapparaat worden de beoordelingen vastgelegd. Dit alles om de voortgang van de spelers te bewaken en om een zo juist mogelijke inschatting te maken van zijn of haar niveau. Dat maakt de nauwkeurigheid voor de teamindelingen aan het eind van het seizoen groter. Iedere speler verdient een team die uitkomt op het niveau waar hij of zij het beste aansluit. De laatste maanden van dit voetbaljaar hebben we helaas geen gegevens kunnen vastleggen. De reden daarvoor is een ieder bekend. We berusten de indeling dan ook op de gegevens die vastgelegd zijn tot medio maart en de gedetailleerde input die we van iedere trainer hebben mogen ontvangen.  

  JONGENS O8 T/M O19

  Door het ontbreken van gegevens van de laatste maanden wordt er een voorlopige indeling gemaakt. We maken een onderscheid in breedtesport en selectieteams. De spelers voor de breedtesport worden begin juni op teamniveau ondergebracht. De selectiespelers worden niet verdeeld over de teams maar gaan als groep starten in het nieuwe seizoen. Dat betreft de leeftijdscategorieën die bestaan uit meer dan 1 selectieteam. Deze groep wordt aangevuld met de opgevallen spelers uit de breedtesport die zich op selectieniveau kunnen bewijzen. Als alles volgens planning verloopt gaan we in augustus met de eerste trainingen starten en hopen we ook weer oefenwedstrijden te kunnen spelen. Medio september volgen de definitieve indelingen.

  CATEGORIE

  GEBOORTEJAAR

  SELECTIETEAMS

  AANTAL TEAMS

  DEFINITIEF

           

  JO19

  2002/2003

  2

  4

  ca. 33 spelers

  JO17

  2004/2005

  2

  5

  ca. 38 spelers

  JO16

  2005

  1 (talententeam)

   1

  ca. 15 spelers

  JO15

  2006

  2

  7

  ca. 38 spelers 

  JO14

  2007

  1 (talententeam)

  1

   ca. 15 spelers

  JO13

  2008/2009

  4

  7

   ca. 33 spelers

  JO11

  2010/2011

  4 (2 talententeams 2011)

  7

  n.t.b.

  JO10

  2011

  1

  4

  n.t.b.

  JO9

  2012

  2

  4

  n.t.b.

  JO8

  2013

  2

  3

  n.t.b. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DAMES/ MEISJES MO11 t/m MO19

  Bij DTS Ede kunnen de meisjes zich ontwikkelen bij de jongens. Voor de JO8 en JO9 is het toegestaan om een dispensatiespeler op te stellen. DTS Ede kiest er voor om talentvolle meisjes voorrang te geven als dispensatiespeler. Vanaf de JO10 mogen zij een jaar ouder zijn. DTS Ede vindt het wenselijk dat getalenteerde meisjes in een van de selectieteams bij de jongens spelen dit in het kader van een goede ontwikkeling. Als daar sprake van is wordt dit altijd eerst besproken met de ouders of verzorgers.

  Door het ontbreken van gegevens van de laatste maanden wordt er half juni een voorlopige indeling bekend gemaakt voor de dames- en meidenafdeling. In augustus/september zullen er selectietrainingen zijn voor de MO13/15/17. Medio september zal de definitieve indeling volgen voor alle dames-en meidenelftallen (uitgezonderd Vrouwen 1). Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals informatie van trainers en scouts, niveau van de speelster, aantallen van de elftallen e.d.

   

  CATEGORIE

  GEBOORTEJAAR

  SELECTIETEAMS

  AANTAL TEAMS

         

  Vrouwen

  Minimaal 15 jaar

  2

  3

  MO19

  2002/2003

  1

  1

  MO17

  2004/2005

  1

  2

  MO15

  2006/2007

  1

  2

  MO13

  2008/2009

  1

  2

  MO11

  2010

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  TIJDSPLANNING:

  3 JUNI:                                             HET TEAMFRAME VOOR HET AANKOMEND SEIZOEN IS BEKEND

  De technisch coördinatoren en de groepscoördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen maken het frame van het aantal teams dat in het seizoen 2020-2021 gaan uitkomen voor DTS Ede compleet aan de hand van het aantal spelers dat doorstroomt en de aspirant leden die zich hebben aangemeld.

  3 JUNI – 12 JUNI:                        SPELERSINDELING + KLASSE NIVEAU

  Aan de hand van de input van trainers, eigen waarnemingen en mogelijke scoutingsrapportages maakt de Technische Commissie i.o.m. de groepscoördinatoren de voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen.  Daarna wordt het speelniveau aan het team gekoppeld. In deze periode vinden ook de terugkoppelingen plaats met de oude en eventuele nieuwe trainers. Niet alle teams hebben op dat moment een trainer. Mocht je iemand weten stuur dan een mail naar tc.dtsede@gmail.com.

  13 JUNI:                                          BEKENDMAKING VOORLOPIGE SPELERSINDELING

  13 JUNI:                                          SLUITING SPORTPARK              

  15 JUNI:                                          SLUITING OVERSCHRIJVING KNVB

  Aanmeldingen

  Spelers die zich na 15 juni aanmelden worden aan het begin van het nieuwe seizoen door de TC ingedeeld onder de voorwaarde dat het aantal van de betreffende leeftijdscategorie het toelaat.

   

  1 AUGUSTUS:                               TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2020-2021

                                                             Het nieuwe trainingsschema zal worden gepubliceerd.

  10 AUGUSTUS:                            OPENING SPORTPARK + START EERSTE TRAININGEN SEIZOEN 2020-2021         

  BEGIN SEPTEMBER:                   DEFINITIEVE INDELING CATEGORIE O8 T/M O11

  De exacte datum voor de definitieve indeling staat nog niet vast. Begin september zal de Technische Commissie indelingen definitief maken en communiceren aan alle betrokkenen.

  MEDIO SEPTEMBER:                  DEFINITIEVE INDELINGEN CATEGORIE 013 T/M O19 + MO11 T/M MO19

  De exacte datum voor de definitieve indeling staat nog niet vast. Medio september zal de Technische Commissie indelingen definitief maken en communiceren aan alle betrokkenen.