• Procedure voor vrijwilligers

  Beste vrijwilliger

  Voordat ik U daadwerkelijk kan inschrijven, moet je eerst een Verklaring ongewenst gedrag (VOG) aanvragen.

  Als u er een heeft kunt u dat aangeven in het formulier.

  Ik heb op …………. een aanvraag VOG "verklaring omtrent het gedrag" gestuurd naar u mailadres. Wil u verder actie ondernemen voor het aanvragen. (Het is gratis) 

  Zodra u het document in bezit heeft. 

  1. Fotokopie maken /inscannen en doormailen naar de ledenadministratie@dtsede.nl 

  2. brievenbus wedstrijd secretariaat DTS-ledenadministratie(kantine)

   

  PS Het bestuur van DTS EDE verplicht iedereen die vrijwilliger is om een VOG te hebben. 

  Namens het bestuur 

   

 • Online aanmelden als vrijwilliger