• Procedure voor vrijwilligers

  Beste vrijwilliger

  Voordat ik U daadwerkelijk kan inschrijven, moet je eerst een Verklaring ongewenst gedrag (VOG) aanvragen.
  Als u er een heeft kunt u dat aangeven in het formulier.
  Ik heb op …………. een aanvraag VOG "verklaring omtrent het gedrag" gestuurd naar u mailadres. Wil u verder actie ondernemen voor het aanvragen. (Het is gratis)
  Zodra u het document in bezit heeft.
  1. Fotokopie maken /inscannen en doormailen naar de ledenadministratie@dtsede.nl
  2. brievenbus wedstrijd secretariaat DTS-ledenadministratie(kantine)

  PS. Het bestuur van DTS EDE verplicht alle trainers, leider(teammangers) en EHBO,ers dat een VOG te hebben.

  Namens het bestuur

   

   

 • Aanmelden als vrijwilliger

  De vrijwilliger dient altijd: ALTIJD VOOR "VERENIGING "KIEZEN