Contactgegevens

Home > Wie is Wie > Contactgegevens

Contactgegevens

Sportpark Inschoten
Adres sportpark: Inschoterweg 2, 6715 CW   Ede
Correspondentieadres DTS Ede: Postbus 4203, 6710 EE Ede

Telefoonnummers:
- clubhuis 0318 - 437121
- wedstrijdsecretariaat 0318 - 437121
- bestuurskamer 0318 - 437312

Sportparkbeheer
    

Kantinebeheer
Cecilia Egbertsen  
Ep Egbertsen 06-500637985

Internet
Het adres van de website van DTS Ede is:   www.dtsede.nl 
Op deze site staat veel informatie over onze vereniging. De website wordt regelmatig ververst, zodat iedereen over de laatste informatie beschikt.
Webmaster / eindredactie van de DTS-website: Vacant
E-mail: info@dtsede.nl

Algemeen Bestuur & Voetbalzaken
Voorzitter Marcel Mosselman
06 - 13308224
Penningmeester Cor Jansen
06 - 50495134
penningmeesterDTSEDE@ziggo.nl
Secretaris Gert van Veldhuisen
06 - 34486864
secretaris@dtsede.nl
Wedstrijdsecretaris Jan Hendriksen 
06 - 23164399
9.j.h.hendriksen@gmail.com
   

Bestuur Stichting Sponsor- en Businessclub "De Vallei"
Website http://www.businessclubdevallei.nl/
Voorzitter Jan van Esveld
jan.vanesveld@flynth.nl
Penningmeester Gert van de Haar
gert.van.de.haar@bdo.nl
Secretaris Astrid Dekker
shejor@upcmail.nl

Bestuur Stichting Sportpark Inschoten
 
Voorzitter Ep Egbertsen
06-50637985
Penningmeester Jos Dekker
shejor@upcmail.nl
Secretaris Harco Dekker

Accommodatie / veiligheid
Beheer en planning: Ep Egbertsen
06-50637985
Materiaalbeheer: Reem den Boer & Claus van Peursem

Coordinator veiligheid:

Michell Verweij
06 - 24380516
michell.verweij@gmail.com

Vetrouwenspersoon: Bertus Vink
0318 - 653746
bvink@kpnplanet.nl
Speaker thuiswedstrijden: Robert Kervel
Kaartverkoop/controle: Ap Dominicus

Ledenadministratie
Ledenadministrateur: Gert van Veldhuisen
06 - 34486864
ledenadministratie@dtsede.nl
Bankrekening v.v. D.T.S.: 910601 (ING Bank)
De betaling van de contributie kan uitsluitend per maand automatische incasso plaatsvinden. Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail: ledenadministratie@dtsede.nl of per post gericht aan ons postadres.
Zie voor de uitgebreide informatie over lid worden en opzeggen op onze website.

Wedstrijdsecretarissen / Coördinatoren/ Team manager
Wedstrijdsecretaris Jan Hendriksen 
06 - 23164399 
9.j.h.hendriksen@gmail.com
Team manager Senioren 1: Peter van der Plas
06 51 344320
 
 
Coördinator 1 & 2 Aart de Zeeuw
06 - 20404713

billdezeeuw@zonnet.nl
Coördinator lagere Senioren Evert v/d Brink
evert_vdbrink@hotmail.com
Coördinator Vrouwen Vacant
vrouwen@dtsede.nl

Coördinator O16/O17 + O18/O19

Vacant

Coördinator O12/O13 + O14/O15

Yvo Cobussen
06-55453025
d-pupillen@dtsede.nl

Coördinator O8/O9 + O10/O11

Tom Rem
06 - 46221844
fdtsede@gmail.com

Coördinator O6/O7

Yvo Cobussen
06-55453025
f-league@dtsede.nl
 

Coördinator Meiden Ria v/d Bunt
meisjes@dtsede.nl
Aanspreekpunt Jeugd Keeperstraining Reem den Boer
ali-reem@hetnet.nl

06-48088663
Coördinator stagiares en opleidingen Evert Meerveld
06-10544122
meerveld.evert@upcmail.nl
Coördinator scouting   
Coördinator Scheidsrechters Jeugd Stephan Hendriksen
06 - 14056366
stephanhhendriksen@gmail.com
Toernooien (thuis) Bert van Asselt
06 - 51955398
j.asselt2@chello.nl
Toernooien (uit) Klaus van Peursem
06 - 52688900
dts35@live.nl
Bovenstaande personen kunnen benaderd worden met betrekking tot vragen van de desbetreffende categorieën en het voor het spelen van (oefen)wedstrijden.

Trainers / technisch coördinatoren
 Voorzitter TC Wouter Kuperus
Wouterkuperus1@gmail.com
Hoofd Jeugdopleiding Evert Meerveld
06-10544122
HJO@dtsede.nl
Technisch coördinator Senioren Jos Dekker
shejor@chello.nl
Technisch coördinator meiden- en vrouwen  Yvo Cobussen
tc-vrouwen@dtsede.nl
Technisch coördinator bovenbouw

Norrie Aben
n.aben@vwtelecom.com

Technisch coördinator middenbouw Marlon Zuiderwijk
TC-middenbouw@dtsede.nl
Technisch coördinator onderbouw  Danny van Barneveld
TC-onderbouw@dtsede.nl
Heren 1 Jeroen Spies
Heren 2

 

Vrouwen 1 Linda Helbling
lindahelbling@hotmail.com
Vrouwen 2 Andrea Nagel
da_silva12@hotmail.com

Medische begeleiding
Hoofdverzorger 1e elftal Ronald Pol
 
Verzorger 1e elftal Arie schut
0318 - 615167
arieschut@zonnet.nl
Eric Kempeners
0318 - 625481
<a style="color: rgb(7, 130, 193); font-family: " href="http://www.dtsede.nl/admin//" data-cke-saved-href="http://www.dtsede.nl/admin//" 255);"="" 255,="" rgb(255,="" 12px;="" sans-serif;="" verdana,="" ms",="" "trebuchet="" "dejavu="" sans",="" vera="" "bitstream="" candara,="" ui",="" segoe="">erickempeners@hotmail.com
Verzorger Vrouwen Frans van Ernst & Thea Melles
Verzorger Jeugd 
 

Disciplinaire commissie
Adrie van de Berg 06 - 22198158
a3berg@hetnet.nl
J.H. Hendriksen 06 - 23164399
9.j.h.hendriksen@gmail.com

Evenementencommissie
Astrid Dekker Cecilia Egbertsen
Karin van Asselt Aart de Zeeuw
Email:  

Club van 100 en Vrienden van DTS (Bultside)
Club van 100
Voorzitter Aart de Zeeuw
06 - 20404713
billdezeeuw@zonnet.nl
Penningmeester Rijk Versteeg
Secretaris Marcel Lagendijk
marcel@noorderhout.nl
Het lidmaatschap bedraagt € 4,54 per maand
Bankrekening Club van 100: 37.70.27.464

Vrienden van DTS (Bultside)
Jan Vermeer Bultside@gmail.com
Het lidmaatschap bedraagt € 20 per jaar.
06-50637985