Wedstrijdinfo

Home > Wedstrijden > Wedstrijdinfo

Wedstrijdinfo

Jeugdwedstrijden zijn over het algemeen op zaterdag en beginnen vanaf 08.30 uur. 

De Speelgroep,  F-League en de Twin Games starten om 08.30uur. Overig jongere jeugd speelt doorgaans in de ochtend en oudere jeugd in de middag.  Hiervoor zijn geen vaste tijdstippen, dit kan per week wisselend zijn.

Tijdens de competitie wordt doorgaans gespeeld tegen teams uit de omgeving. Meestal is er de ene week een thuiswedstrijd, de andere week een uitduel.

Competitie
Despeelgroep,  F- League en Twin Games  JO8 spelen niet in een KNVB-competitie. Zij voetballen een onderlinge competitie bij DTS Ede. Alle overige teams zijn ingedeeld in een door de KNVB samengestelde competitie.

JO9 t/m JO11 spelen per seizoen een najaars- en voorjaarscompetitie. Rond de kerst worden de ploegen opnieuw ingedeeld door de KNVB. Dit doen zij aan de hand van de stand in oktober van de najaarsreeks. 
Zowel in de najaars- als de voorjaarscompetitie kunnen de teams kampioen worden. 

De overige ploegen spelen per seizoen één (grote) competitie. Daar blijft in principe de samenstelling van de teams zowel in de najaars- als de voorjaarsreeks hetzelfde.

Wedstrijdprogramma
Wekelijks wordt het wedstrijdprogramma via de website van DTS Ede gepubliceerd. 
Als wijzigingen worden aangebracht in het wedstrijdprogramma na maandagavond, op het laatste moment, dan wordt dit via de leider/trainer bekend gemaakt, welke op hun beurt de spelers informeren.

Spelerspas
Vanaf het seizoen 2006/2007 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de JO12    in het bezit zijn van een spelerspas. 

Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers. 
De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:
 • De identiteit van de speler;
 • Of de speler lid is van de KNVB;
 • Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging;
 • Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen;
 • Komen gegevens op het digitale formulier overeen met gegevens op de spelerspassen
 • Staan de juiste spelers op het veld
De spelerspassen van alle jeugdspelers zijn bij DTS Ede opgeslagen. Voor elk team is een speciaal mapje met daarin de pasjes van dat team. 
Naar een uitwedstrijd neemt de leider/trainer de passen van de teamleden mee. Na afloop zorgt de leider/trainer dat de spelerspassen weer bij DTS Ede terug komen. 

Onthoud: Geen pas = niet spelen!

Thuiswedstrijden
De thuiswedstrijden worden gespeeld op het Sportpark Inschoten te Ede. 

De speelgroep,  F-League en Twin Games  spelen hun wedstrijden op het A-veld. De eerste- en tweedejaars E- en F-pupillen voetballen op een half veld. Deze voetballers spelen veelal op de zaterdagochtend. 

Overige teams vertonen hun kunsten op een heel veld en kunnen op de gehele zaterdag worden ingedeeld. Ieder team heeft in principe een vast aanvangstijdstip voor de thuiswedstrijden bij DTS Ede. Slechts in bijzondere gevallen wordt daarvan afgeweken.

Verzamelen
Zowel bij thuis- als uitwedstrijden dient altijd op het complex van DTS Ede te worden verzameld. 
Verzamelen op een andere plaats dan Sportpark Inschoten is in verband met de verzekering niet toegestaan, waardoor in principe ook niemand rechtstreeks mag gaan. De redenen hiervoor zijn:
 • Elke speler is verzekerd volgens de KNVB-normen. De reis moet gaan naar en van het sportpark en wordt gemaakt ten behoeve van een wedstrijd/training. De reis moet volgens de kortste route vanaf het sportpak en in colonne worden gemaakt;
 • Bij DTS Ede is actuele informatie voorhanden (afgelasting/tijdswijziging e.d.);
 • Verzamelen en terugkeren bij DTS Ede is niet alleen noodzakelijk vanwege de KNVB- verzekering, maar zorgt ervoor dat niemand vergeten wordt en het versterkt ook de clubband. 
Op tijd komen
De leider/trainer bepaalt zowel voor thuis- als uitwedstrijden de verzameltijd. Iedereen dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. Wanneer je te laat bent zonder geldige reden, kun je door de leider of coach worden bestraft (bijvoorbeeld een extra wisselbeurt). 
Mocht je meerdere keren te laat of niet komen, dan geeft de leider/trainer dit door aan de betreffende coördinator en/of de Disciplinaire Commissie. 

Voetbal is een teamsport en je medespelers rekenen ook op jouw komst. Gaat een wedstrijd niet door, dan krijg je dit te horen volgens de gemaakte afspraken in het team.

Wedstrijdformulier
De JO9 t/m JO11 hebben geen wedstrijdformulieren. Hier wordt gewerkt met uitslagenlijsten, die door de thuisspelende vereniging worden verzorgd. 

Vanaf de JO12 moet vóór elk competitie- of bekerduel een digitaal formulier worden ingevuld.  
(het KNVB-nummer van DTS”Ede is BBKX06K).

Hierna gaan de spelerspassen naar de scheidsrechter, die op zijn beurt de ingevulde spelers en wisselspelers controleert aan de hand van de spelerspassen.
Als de wedstrijd is afgelopen, vult de scheidsrechter de uitslag in. Ook controleert hij de ingevallen wisselspelers en de spelers die rode of gele kaarten hebben gekregen. 
Nadat de scheidsrechter en de aanvoerders van beide ploegen het digitale formulier hebben goedgekeurd, wordt deze digitaal verzonden naar de KNVB. 

De thuisclub dient zorg te dragen voor digitale verzending naar de KNVB. Met uitzondering van de uitslagen E- en F pupillen, deze worden handmatig ingevoerd in Sportlink.

Vervoer
Het voetballen in competitieverband brengt met zich mee dat er ook wedstrijden in andere plaatsen gespeeld moeten worden. Vaak zijn dit plaatsen in de omgeving van Ede, maar het komt voor dat er grotere afstanden afgelegd moeten worden. 

De leider/trainer van het team regelt het vervoer bij uitwedstrijden of toernooien. Het bestuur adviseert de begeleiding een rijschema te maken, waarin vermeld is wie (welke ouders) op welke wedstrijddag voor vervoer moeten zorgen. Eventueel kan worden opgenomen dat de speler/ouders zelf voor vervanging moeten zorgen in geval van verhindering.

Geen voetbaltassen in de kantine
Houd de kantine schoon en plaats de tassen voor en na de wedstrijd (en training) in de daarvoor bestemde rekken/hal. Zet ze dus ook niet voor de ingang van de kantine! 

Het is verboden om met voetbalschoenen in de kantine te komen!

Spelers lenen van andere teams
Het kan voorkomen dat er spelers moeten worden geleend van een ander team. Het lenen van een speler gaat altijd via de leider/trainer van dat betreffende team. In het kader van de ontwikkeling van het individu is het goed dat hij/zij af en toe in een ander (hoger) team meespeelt.

De “vragende” leider/trainer kan zijn voorkeur voor een bepaalde speler uitspreken, maar de teambegeleiding van het andere team bepaalt wie er meegaat en wie niet. Uitgangspunt is dat er in principe spelers worden geleend uit een lager team. Als dat niet mogelijk is, worden spelers gevraagd uit het naaste hogere team. 
Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld de leider van de C8 een speler leent uit de C1. 

Teams, die uitkomen in de B-categorie, kunnen in principe geen spelers lenen van teams die uitkomen in de A-categorie, tenzij de betreffende spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen (bijv. de C6 leent een speler uit de D1). 

Let op dat de spelerspas van de “geleende” speler niet wordt vergeten. Dit is een van de redenen dat de spelerspassen centraal worden bewaard. Het uitlenen van een speler aan een ander team heeft wat het bestuur betreft een redelijk verplichtend karakter.

Scheidsrechters
Wekelijks zijn er meer dan 32 scheidsrechters nodig. Het kan gebeuren dat er voor jouw wedstrijd geen arbiter is. Hopelijk is er iemand aanwezig die de ontmoeting wil fluiten. Eventueel verzoeken wij de leider/trainer om het duel te leiden. Bij het wedstrijdsecretariaat zijn fluitjes te leen.

Vanaf de JO12 is elk team verplicht een assistent-scheidsrechter (grensrechter) te leveren.

Let op: Onze scheidsrechters zijn meestal vrijwilligers. Zij fluiten voor hun, maar vooral ook voor jouw plezier. Zoals je zelf ook wel eens doet, maken ook scheidsrechters fouten. Reageer daar niet vervelend op en toon respect voor hen en hun inzet voor jullie.

Kleedkamers
Zowel bij DTS Ede als bij de door ons bezochte verenigingen, worden de kleedruimtes schoongemaakt door vrijwilligers. Wij helpen de vereniging en de vrijwilligers een handje door netjes met de kleedlokalen om te gaan. 

Na elke training en na elke wedstrijd wordt de kleedruimte dus keurig achtergelaten door het desbetreffende team. Voetbalschoenen worden niet in de kleedkamer maar thuis gereinigd en er wordt niet gerookt in de kleedkamers. De leider/trainer ziet hierop toe.
Het bestuur houdt zich het recht voor een team de toegang tot de kleedkamers te ontzeggen als het betreffende team de kleedruimte meerdere malen niet schoon heeft achtergelaten. Wanneer een team schade heeft aangericht aan een kleedkamer of andere zaken van de club dan wordt dit verhaald op de daders of vereniging en volgen er sancties (waaronder schorsing, betreft eigen leden).
Bij jeugdwedstrijden zijn de kleedkamers niet af te sluiten. Het komt wel eens voor dat we geconfronteerd worden met het feit dat er diefstallen plaatsvinden. Er wordt dan ook dringend aangeraden om niets achter te laten in de kleedruimte. Neem de spullen mee naar het veld in een zogenaamde “waardevolle spullen tas”, waarop de leider/trainer en/of ouder toezicht ophoudt. 

DTS Ede is niet verantwoordelijk voor schade en het zoekraken van spullen.
 
Sieraden en (wardevolle) spullen
Tijdens de wedstrijd of training mogen geen sierraden worden gedragen; ook oorbellen zijn onveilig. De begeleiding moet opletten of sierraden niet zijn vergeten af te doen. 

Overigens is het handig om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar het voetbalveld. Lever deze zaken in achter de bar of bij het wedstrijdsecretariaat.

Invallersbepalingen
Tijdens een wedstrijd is het toegestaan om te wisselen. Hierbij gelden de volgende regels:
 • Bij JO19/MO19 t/m JO14/MO14 in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan.
  • Eenmaal gewisselde speler mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.
 • Bij JO19/MO19 t/m JO14/MO14 in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. 
  • Eenmaal gewisselde speler mag weer terug in het veld.
 • In het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. 
  • Eenmaal gewisselde speler mag weer terug in het veld.
De leider/trainer maakt vóór de wedstrijd afspraken met de scheidsrechter over hoe het wisselen in zijn werk gaat.

Dug-out
De dug-out is voor reservespelers en begeleiding, niet voor broers, zussen, vrienden of ouders.

Limonade en thee
Senioren en de oudere jeugd kunnen thee krijgen in de rust. Zij kunnen een ketel met thee ophalen in de kantine, brengen deze ook naar de scheidsrechter en de tegenstander.
Voor jeugdteams (en hun gasten) staat na afloop van de wedstrijd limonade en bekers klaar in het washok. Het thuisspelende team levert ook de limonade aan de gasten (1 jerrycan) per duel. De kannen/bekertjes limonade mogen niet worden meegenomen naar het veld.