vvDTS35.nl

Inloggen

Inloggen
Registreren Wachtwoord vergeten

Laatste video

Zoeken

Poll

En, is jullie kompetitie al beslist?

Met 2 vingers in de neus kampioen
Nog lang niet , het wordt nog spannend
Lekker uitvoetballen in de middenmoot
We gaan nog voor een periodetitel, dus na-competitie
Stem
Bekijk de resultaten

DTS Ede op Twitter

Contact DTS EDE

Accommodatie:
Sportpark Inschoten (Ede)
Inschoterweg 2
6715 CS EDE GLD
Tel: 0318-437121
 
Correspondentie:
Postbus 4203
6710 EE EDE

Wedstrijdsecretariaat en wedstrijden

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

1. ALGEMEEN
Op wedstrijddagen, wanneer er (jeugd-)wedstrijden zijn gepland, is bij DTS Ede het  wedstrijdsecretariaat ingericht. Het secretariaat bestaat uit de wedstrijdsecretaris en diverse coördinatoren, die zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden. Bovendien is hij of zij verantwoordelijk voor de veiligheid van scheidsrechters en spelers.
Op het wedstrijdsecretariaat wordt verder gezorgd voor:
• ontvangst van leider/coaches van de tegenpartijen;
• ontvangst van scheidsrechters;
• de indeling van speelvelden en kleedruimten;
• de uitslagen van de wedstrijden op die dag;
• het op de juiste manier invullen en inleveren van de wedstrijdformulierenbij de KNVB;
• alle regelende taken om de door- en voortgang van de wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen.

Op de wedstrijddagen hangt buiten op het publicatiebord een overzicht van alle wedstrijden met de indeling van de speelvelden en kleedkamers.
N.B.: Het wedstrijdsecretariaat is uitsluitend bestemd voor leiders, coaches en scheidsrechters; niet voor spelers of ouders.
 
2. AANMELDEN BIJ HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Zowel bij thuis- als uitwedstrijden dient de leider/trainer zich ruim voor aanvang van de ontmoeting aan bij het wedstrijdsecretariaat. Bij het wedstrijdsecretariaat verneemt hij op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld en in welke kleedkamer het team zich kan omkleden. Bij sommige verenigingen moet borg worden betaald voor de kleedkamersleutel. Vanaf de D-pupillen moet door de leider een zogenaamd wedstrijdformulier worden ingevuld (zie punt 4).

3. SPELERSPAS
Vanaf het seizoen 2006/2007 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn van een spelerspas. Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers. De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:
• De identiteit van de speler;
• Of de speler lid is van de KNVB;
• Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging;
• Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen;
• Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?

De spelerspassen van alle jeugdspelers zijn bij DTS Ede opgeslagen. Voor elk team is een speciaal mapje met daarin de pasjes van dat team. Naar een uitwedstrijd neemt de leider/trainer de passen van de teamleden mee. Na afloop zorgt de leider/trainer dat de spelerspassen weer bij DTS Ede terug komen. Onthoud: Geen pas = niet spelen!

 4. WEDSTRIJDFORMULIER
De E- en F-pupillen hebben geen wedstrijdformulieren. Hier wordt gewerkt met uitslagenlijsten, die door de thuisspelende vereniging worden verzorgd. Vanaf de D-pupillen moet vóór elk competitie- of bekerduel een wedstrijdformulier worden ingevuld. Het thuisspelende team moet de formulierenset leveren. Deze formulieren liggen bij het wedstrijdsecretariaat. Zowel de thuisspelende club als de bezoekers moeten het formulier volledig invullen (het KNVB-nummer van DTS”Ede is BBKX06K).
Vul ook de regel bij assistent-scheidsrechter in. Als de assistent-scheidsrechter geen eigen KNVB-nummer heeft moet ook hier BBKX06K worden neergezet. 

Hierna gaat het setje naar de scheidsrechter, die op zijn beurt de ingevulde spelers en wisselspelers controleert aan de hand van de spelerspassen.

Als de wedstrijd is afgelopen, vult de scheidsrechter de uitslag in. Ook controleert hij de ingevallen wisselspelers en de spelers die rode of gele kaarten hebben gekregen. Nadat de scheidsrechter en de aanvoerders van beide ploegen de formulierenset hebben ondertekend, krijgt de bezoekende vereniging een exemplaar. De thuisclub dient zorg te dragen voor verzending naar de KNVB.
Na een uitwedstrijd dient het ontvangen exemplaar van het wedstrijdformulier nog dezelfde dag ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat van DTS Ede.
 
Let op:
Als een vakje of regel op het formulier niet of onjuist is ingevuld, leidt dat tot een boete voor DTS Ede. Een dringend verzoek aan de leiders/coaches/trainers en aanvoerders: vul het wedstrijdformulier juist en compleet in. De wedstrijdsecretaris kan achteraf geen correcties uitvoeren.

DE WEDSTRIJDEN

1. ALGEMEEN

De jeugdwedstrijden zijn over het algemeen op zaterdag. De wedstrijden beginnen vanaf 08.30 uur. De F-League voor eerstejaars F-pupillen start om 09.45 uur. De overige jongere jeugd speelt doorgaans in de ochtend. De oudere jeugd in de middag. Er zijn geen vaste tijdstippen. Het kan elke week anders zijn. Tijdens de competitie wordt doorgaans gespeeld tegen teams van verenigingen uit de omgeving. Meestal is er de ene week een thuiswedstrijd, de andere week een uitduel.

2. COMPETITIE
De F- League en de meeste eerstejaars F - pupillen spelen niet in een KNVB-competitie. Zij voetballen een onderlinge competitie bij DTS Ede. Alle overige teams zijn ingedeeld in een door de KNVB samengestelde competitie.
D-, E- en tweedejaars F -pupillen (behalve de jongens E1, D1 en D2) spelen per seizoen een najaars- en voorjaarscompetitie. Rond de kerst worden de ploegen opnieuw ingedeeld door de KNVB. De voetbalbond doet dit aan de hand van de stand in oktober van de najaarsreeks. Zowel in de najaars- als de voorjaarscompetitie kunnen de teams kampioen worden. De overige ploegen spelen per seizoen één (grote) competitie.
In principe blijft de samenstelling van de teams zowel in de najaars- als de voorjaarsreeks hetzelfde.

3. WEDSTRIJDPROGRAMMA
Wekelijks wordt het wedstrijdprogramma via de website van DTS Ede gepubliceerd.
Als wijzigingen worden aangebracht in het wedstrijdprogramma na maandagavond, op het laatste moment, dan wordt dit via de leider/trainer bekend gemaakt. Zij zorgen op hun beurt ervoor dat de spelers worden geïnformeerd.

4. THUISWEDSTRIJDEN
De thuiswedstrijden van onze teams worden gespeeld op het Sportpark Inschoten te Ede. De F-League spelen hun duels op het A-veld. De eerstejaars F-pupillen voetballen op een kwart veld. De tweedejaars F’jes, de E’tjes  voetballen op een half veld. Deze voetballers spelen veelal op de zaterdagmorgen. De overige teams vertonen hun kunsten op een heel veld en kunnen op de gehele zaterdag worden ingedeeld. Ieder team heeft in principe een vast aanvangstijdstip voor de thuiswedstrijden bij DTS Ede. Slechts in bijzondere gevallen wordt daarvan afgeweken.


5. VERZAMELEN
Zowel bij thuis- als uitwedstrijden dient altijd op het complex van DTS Ede te worden verzameld.
Verzamelen op een andere plaats dan Sportpark Inschoten is in verband met de verzekering niet toegestaan, waardoor in principe ook niemand rechtstreeks mag gaan. De redenen hiervoor zijn:
• Elke speler is verzekerd volgens de KNVB-normen. De reis moet gaan naar en van het sportpark en wordt gemaakt ten behoeve van een wedstrijd/training. De reis moet volgens de kortste route vanaf het sportpak en in colonne worden gemaakt;
• Bij DTS Ede is actuele informatie voorhanden (afgelasting/tijdswijziging e.d.);
• Verzamelen en terugkeren bij DTS Ede is niet alleen noodzakelijk vanwege de KNVB- verzekering, maar zorgt ervoor dat niemand vergeten wordt en het versterkt ook de clubband.
6. OP TIJD KOMEN
De leider/trainer bepaalt zowel voor thuis- als uitwedstrijden de verzameltijd. Een ieder dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. Indien je te laat bent, zonder geldige reden, kan je door de leider of coach worden bestraft (bijvoorbeeld een extra wisselbeurt). Mocht je meerdere keren te laat of niet komen, dan dient de leider/trainer dit door te geven aan het betreffende coördinator en/of disciplinaire commissie. Voetbal is een teamsport en je medespelers rekenen ook op jouw komst.
Gaat een wedstrijd niet door, dan krijg je dit te horen volgens de gemaakte afspraken in het team.

7. VERVOER
Het voetballen in competitieverband brengt met zich mee dat er ook wedstrijden in andere plaatsen gespeeld moeten worden. Vaak zijn dit plaatsen in de omgeving van Ede, maar het komt voor dat er grotere afstanden afgelegd moeten worden. De leider/trainer van het team regelt het vervoer bij uitwedstrijden of toernooien. Het bestuur adviseert de begeleiding een rijschema te maken, waarin vermeld is wie (welke ouders) op welke wedstrijddag voor vervoer moeten zorgen. Eventueel kan worden opgenomen dat de speler/ouders zelf voor vervanging moeten zorgen in geval van verhindering.

8. GEEN VOETBALTASSEN IN DE KANTINE
Houd de kantine schoon en plaats de tassen voor en na de wedstrijd (en training) in de daarvoor bestemde rekken/hal. Zet ze dus ook niet voor de ingang van de kantine! Het is verboden om met voetbalschoenen in de kantine te komen!

9 HET TENUE

9.1. Kleding spelers
Bij DTS Ede staan we op het standpunt dat spelers en begeleiding, tijdens wedstrijden, correct gekleed gaan. Zij zijn het visitekaartje van de club. Als er gesponsorde kleding is, wordt deze sponsorkleding gedragen. Het shirt wordt gedragen in de broek en de kousen zijn omhoog getrokken
Indien spelers en/of leiders kleding of andere spullen van de club in bruikleen krijgen, dient hier zorgvuldig mee te worden omgegaan. Bij verlies of beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden.

De sponsorkleding blijft eigendom van de vereniging. Aan het einde van ieder seizoen dient de sponsorkleding ingeleverd te worden bij de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie.
Dit zal in overleg gaan met sponsor, dan wel leiding van het team. Indien spelers gegroeid zijn en de tenues niet meer passen, kan wellicht een ander team met de kleding blij worden gemaakt.
 
9.2. Reserveshirts
In het amateurvoetbal moet de thuisspelende vereniging voor tenues met een andere kleur zorgen ingeval de kleuren te veel overeenkomen met die van de bezoekende vereniging. Dit is ter beoordeling van de scheidsrechter (uitzondering zijn de eerste elftallen in het mannen- en vrouwenvoetbal, waar de uitspelende ploeg voor afwijkende shirts moet zorgen).
Bij DTS Ede zijn shirts in verschillende kleuren en maten aanwezig. De leider van het team kan via het wedstrijdsecretariaat deze shirts voor de duur van de wedstrijd lenen. De leider/trainer is ervoor verantwoordelijk dat alle shirts na afloop weer worden ingeleverd. Ook hier geldt dat er zorgvuldig mee dient te worden omgegaan. Bij verlies of beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden.

9.3. Slidingbroeken
Een slidingbroek onder een voetbalbroek is toegestaan, mits deze dezelfde kleur heeft als de voetbalbroek en niet langer is dan tot aan de knie. Als een speler zich hieraan niet houdt, kan hij niet deelnemen aan de wedstrijd.

9.4. Voetbalschoenen en scheenbeschermers
In het gehele amateurvoetbal (dus ook bij alle jeugd) is het dragen van scheenbeschermers door de KNVB verplicht. Spelers die geen scheenbeschermers dragen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen! Voetbalschoenen dienen voorzien te zijn van veel en niet scherpe noppen. Scheenbeschermers en (opgetrokken) voetbalkousen zijn voor alle categorieën verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Voor kunstgras is geen speciaal schoeisel vereist. Voor de wedstrijd dienen de voetbalschoenen (inclusief de veters) schoon te zijn en goede staat te verkeren.
De begeleiding ziet er op toe dat het tenue in orde is.

10. SPELERSPAS
Alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen moeten in het bezit zijn van een spelerspas. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard, is voorzien van een pasfoto. Hiermee kan worden  aangetoond dat iemand lid is van de voetbalvereniging en dat hij/zij geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen, mogen zij niet spelen. De spelerspassen van alle jeugdspelers zijn bij DTS Ede opgeslagen. Voor elk team is een speciaal mapje met daarin de pasjes van de leden van het betrokken team. Let op: Geen spelerspas = niet spelen!

11. SPELERS LENEN VAN ANDERE TEAMS
Incidenteel kan het voorkomen dat er spelers moeten worden geleend uit een ander team. Het lenen van een speler gaat altijd via de leider/trainer van dat betreffende team. In het kader van de ontwikkeling van het individu is het goed dat hij/zij af en toe in een ander (hoger) team meespeelt.
De “vragende” leider/trainer kan zijn voorkeur voor een bepaalde speler uitspreken, maar de teambegeleiding van het andere team bepaalt wie er meegaat en wie niet. Uitgangspunt is dat er in principe spelers worden geleend uit een lager team. Als dat niet mogelijk is, worden spelers gevraagd uit het naaste hogere team. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld de leider van de C8 een speler leent uit de C1. Teams, die uitkomen in de B-categorie, kunnen in principe geen spelers lenen van teams die uitkomen in de A-categorie, tenzij de betreffende spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen (bijv. de C6 leent een speler uit de D1). Let op dat de spelerspas van de “geleende” speler niet wordt vergeten. Dit is een van de redenen dat de spelerspassen centraal worden bewaard. Het uitlenen van een speler aan een ander team heeft wat het bestuur betreft een redelijk verplichtend karakter.

12. SCHEIDSRECHTERS
Het wedstrijdsecretariaat stelt alles in het werk om voor alle duels scheidsrechters aan te stellen. Wekelijks zijn er meer dan 32 arbiters benodigd. Het kan gebeuren dat er voor jouw wedstrijd geen arbiter is. Hopelijk is er iemand aanwezig die de ontmoeting wil fluiten. Eventueel verzoeken wij de leider/trainer om het duel te leiden. Bij het wedstrijdsecretariaat zijn fluitjes te leen.
Vanaf de D-pupillen is elk team verplicht een assistent-scheidsrechter te leveren.

Let op: Onze scheidsrechters zijn meestal vrijwilligers. Zij fluiten voor hun, maar vooral ook voor jouw plezier. Zoals je zelf ook wel eens doet, maken ook scheidsrechters fouten. Reageer daar niet vervelend op en toon respect voor hen en hun inzet voor jullie.


13. KLEEDKAMERS
Zowel bij DTS Ede als bij de door ons bezochte verenigingen, worden de kleedruimtes schoongemaakt door vrijwilligers. Wij helpen de vereniging en de vrijwilligers een handje door netjes met de kleedlokalen om te gaan. Na elke training en na elke wedstrijd wordt de kleedruimte dus keurig achtergelaten door het desbetreffende team. Voetbalschoenen worden niet in de kleedkamer maar thuis gereinigd! Er wordt niet gerookt in de kleedkamers. De leider/trainer ziet hierop toe.

Het bestuur houdt zich het recht voor een team de toegang tot de kleedkamers te ontzeggen als het betreffende team de kleedruimte meerdere malen niet schoon heeft achtergelaten. Indien een team  schade heeft aangericht aan een kleedkamer of andere zaken van de club dan wordt dit verhaald op de daders en volgen er sancties (waaronder schorsing).

Bij jeugdwedstrijden zijn de kleedkamers niet af te sluiten. Het komt wel eens voor dat we geconfronteerd worden met het feit dat er diefstallen uit de kleedlokalen plaatsvinden. Er wordt dan ook dringend aangeraden om niets achter te laten in de kleedruimte. Neem de spullen mee naar het veld in een zogenaamde “waardevolle spullen tas”, waarop de leider/trainer en/of ouder toezicht ophoudt. DTS Ede is niet verantwoordelijk voor schade en het zoekraken van spullen.
 
14. SIERRADEN (EN WAARDEVOLLE SPULLEN)
Tijdens de wedstrijd of training mogen geen sierraden worden gedragen; ook oorbellen zijn onveilig. De begeleiding moet opletten of sierraden niet zijn vergeten af te doen. Overigens is het handig om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar het voetbalveld. Lever deze zaken in achter de bar of bij het wedstrijdsecretariaat.

15. INVALLERSBEPALINGEN
Tijdens een wedstrijd is het toegestaan om te wisselen. Hierbij gelden de volgende regels:

• Bij wedstrijden van de A-, B- en C -junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.
• Bij duels van de A-, B- en C -junioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.
• Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.

De leider/trainer maakt vóór de wedstrijd afspraken met de scheidsrechter over hoe het wisselen in zijn werk gaat.

16. DUG-OUT
De dug-out is voor reservespelers en begeleiding, niet voor broers, zussen, vrienden of ouders.

17. WASSEN WEDSTRIJDKLEDING
Alle jeugdteams dragen kleding al dan niet, met een sponsornaam erop. Iedere speler dient zijn tenue en voetbalschoenen goed te verzorgen. De begeleiding dient hierop toe te zien.
De leiders/trainers van alle junioren- en pupillenteams regelen het wassen van de kleding. Meestal wast iedereen zelf z'n voetbalkleding, maar het kan ook bijvoorbeeld door middel van een roulatiesysteem bij ouders. Het is ook mogelijk dat een vaste ouder/verzorger de kleding wast (en eventueel in overleg een vergoeding afspreken). Wanneer de kleding door een ouder wordt gewassen, dan wordt de vuile was in de kleedkamer netjes op een stapel gelegd: shirtjes bij shirtjes (binnenste buiten), broeken bij broeken en sokken bij sokken (niet op een prop, maar netjes uit elkaar gehaald).
Kleding met opdruk van een sponsor wordt altijd binnenste buiten gewassen. Zo blijft de bedrukking voor het gehele team het best en lopen alle spelers er met gelijke kleding bij. 

18. LIMONADE EN THEE
Senioren en de oudere jeugd kunnen thee krijgen in de rust. Zij kunnen een ketel met thee ophalen in de kantine, brengen deze ook naar de scheidsrechter en de tegenstander.

Voor de jeugdteams (en hun gasten) staat na afloop van de wedstrijd limonade en bekers klaar in het washok. Het thuisspelende team levert ook de limonade aan de gasten (1 jerrycan) per duel.
De kannen/bekertjes limonade mogen niet worden meegenomen naar het veld.

Printer vriendelijke pagina

Volgende wedstrijd

Datum: 03-05-2014
Aanvang: 14:30
Sportpark De Wiltsangh , Nunspeet
Wedstrijd: Nunspeet - DTS Ede

Laatste foto's

Agenda

Verenigingsfeestavond

Verenigingsfeestavond zal plaatsvinden op zaterdag 22 of 29 maart 2014...

22-03-2014 om 19:00

Vrijwilligersavond

Donderdag 5 juni 2014, vanaf 19:00 tot 22:00...

05-06-2014 t/m 05-06-2014