Aanmelden 35+ voetbal

Home > Ledenadministratie > Aanmelden 35+ voetbal

Aanmelden 35+ voetbal

 

Personalia


Paspoort
Rijbewijs
ID kaart

Adres gegevens

Gegevens Ouders(indien van toepassing)

Gegevens betaling

per maand
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan DTS Ede tot automatische incasso van: Contributie/Boetes/Inschrijving/kosten spelerspas En verklaard tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk regelement, Reglement Contributie en Boetes en gedragscode van DTS Ede

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.