Wijzigingen doorgeven

Home > Ledenadministratie > Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Adres- en contactgegevens
Het blijkt regelmatig dat wijzigingen van adres, telefoonnummer(s), e-mail of bankgegevens niet worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit bezorgt coördinatoren, leiders, trainers en de ledenadministratie onnodig uitzoekwerk. 
Daarom het vriendelijke verzoek aan een ieder om zo snel mogelijk wijzigingen door te geven.

Als de persoonsgegevens niet kloppen of er zijn sinds de aanmelding gegevens veranderd, die nog niet zijn doorgegeven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven?  
 Achternaam *:
Voornaam *:
Straat *:
Huisnummer *:
Postcode *:
Plaats *:
E-mail *:
Telefoon *:
Mobiel *:
Team:
Geboortedatum *:
Voorkeursfunctie:
Opmerking: