Aanmelden lid

Home > Ledenadministratie > Aanmelden lid

Aanmelden lid

Lid worden van DTS Ede kan alleen gedaan worden door het lid of ouder(s)/verzorger(s) bij de ledenadministratie en dient schriftelijk te gebeuren (dus niet (mondeling) via trainers en/of (groeps)leiders, vrienden, kennissen etc.)

Procedure aanmelding lidmaatschap
 
 1. Altijd digitaal aanmelden.
 2. De ledenadministratie geeft uw aanmelding door aan de coördinator van de juiste leeftijdscategorie. De coördinator neemt contact op met de aanmelder, voor verder afspraken.
 3. De desbetreffende coördinator zal met de leiders van de elftallen overleggen, waar u ingedeeld kan worden. De coördinator zal zo spoedig mogelijk (maximaal binnen een week) laten weten in welk team u komt te spelen.
 4. De coördinator zal ook laten weten als er geen plaats is. Indien u dat wenst, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.
 5. De coördinator geeft door aan de ledenadministratie of u bent ingedeeld, niet ingedeeld bent of dat u op de wachtlijst wordt geplaatst.
 6. Spelers die ingedeeld zijn worden nu formeel ingeschreven. Dit wordt gedaan adv het aanmeldingsformulier, met de voorwaarden die u heeft aangevinkt en een pasfoto is ingeleverd. (Vanaf D pupillen)
 7. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop u bent aangemeld bij de KNVB en u tevens contributie verschuldigd bent. Tenzij u met de ledenadministratie een nadere ingangsdatum bent overeengekomen.
 8. Nadat de ledenadministratie u heeft aangemeld, ontvangt u en de coördinator van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging per email.
   
         De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging
 

Digitaal overschrijven; einde formulier!

Hoe gaat het in zijn werk?
Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club.
De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

 • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen. 

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. D
 

Personalia


Paspoort
Rijbewijs
ID kaart

Adres gegevens

Gegevens Ouders(indien van toepassing)

Gegevens betaling

per maand
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan DTS Ede tot automatische incasso van: Contributie/Boetes/Inschrijving/kosten spelerspas En verklaard tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk regelement, Reglement Contributie en Boetes en gedragscode van DTS Ede

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.