Contributie betaling DTS

Home > Ledenadministratie > Contributie betaling DTS

Contributie betaling DTS

De contributie bij DTS wordt maandelijks geïnd. Alle spelende en ondersteunende leden krijgen iedere maand via de e-mail ter informatie een factuur toegestuurd met daarop het bedrag dat men aan contributie moet betalen. Op de 28ste van iedere maand worden de bedragen door middel van een automatische incasso geïnd. Over het algemeen geven deze automatische incasso’s geen problemen, maar door omstandigheden kan het voorkomen dat dit niet lukt. Om de contributie in dit geval toch binnen te krijgen is het volgende protocol opgesteld:

 
1.
Wanneer blijkt dat het niet gelukt is om de contributie via de automatische incasso te innen, zal er rond de 4e van de maand een herinnering gestuurd worden naar de desbetreffende persoon. In deze herinnering zal aangegeven worden dat het niet gelukt is om de contributie te innen en dat er verzocht wordt de contributie alsnog over te maken voor de 11e van de maand.
 
2.
Wanneer ook dit niet gebeurd is, dan zal er een 1e aanmaning gestuurd worden. Er zal verzocht worden de contributie binnen een week over te maken op het bankrekeningnummer van DTS.  Ook zal er in deze aanmaning een alinea opgenomen worden waarin staat dat wanneer er eventueel problemen zijn op financieel gebied, er contact opgenomen kan worden met DTS, zodat er een oplossing gevonden kan worden.
 
3.
Als er op de 1e aanmaning geen reactie komt zal er rond de 18e van de maand een 2e aanmaning gestuurd worden. In deze aanmaning worden een aantal consequenties gezet dat wanneer men niet betaald of gereageerd voor de laatste dag van de maand, de spelerspas wordt ingenomen zodat er geen wedstrijden meer gespeeld mogen en kunnen worden. Ook mag men niet meer deelnemen aan de training. Voor de F en de E elftallen geldt dat de trainer/leider wordt geïnformeerd en dat zij er voor moeten zorgen dat een spelertje niet meer mag deelnemen.
Na inname van de spelerspas heeft men nog tot de 14e van de volgende maand de tijd om te betalen, wanneer dit niet gebeurd wordt de persoon in kwestie uitgeschreven uit de vereniging.
 
Wanneer de 2e aanmaning gestuurd moet worden, dan worden ook de coördinatoren van de afdelingen op de hoogte gesteld over welke personen het gaat, zodat ze de leiders/trainers van de elftallen kunnen informeren wat er eventueel aan zit te komen en dat de leiders/trainers de ouders/verzorgers hierop zouden kunnen aanspreken.