35+ voetbal bij DTS Ede

Home > Leden > 35+ voetbal bij DTS Ede

35+ voetbal bij DTS Ede

35+ voetbal is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen en, zoals de titel al aangeeft, is dit uitsluitend bedoeld voor degenen die ouder zijn dan 35 jaar. DTS Ede geeft de gelegenheid aan iedereen om hieraan met te doen op haar velden, ook dus voor niet-leden van DTS Ede.
 
In het kort: wat houdt het 35+ voetbal bij DTS Ede nu in:
 
Wat: teams spelen 7 tegen 7 op een half veld en een team bestaat derhalve uit minimaal 7 spelers en maximaal 10 spelers. Een wedstrijd duurt 20 minuten en per avond speelt elk team in principe 3 wedstrijden. Per team dient 1 speler aangewezen te worden als teamcaptain, die voor de organisatie geldt als aanspreekpunt van het team. In eerste instantie mogen de spelers zelf hun eigen teams samenstellen en hun eigen teamnaam verzinnen. Het maximaal aantal teams is 16. Afhankelijk van het aantal teams, zal tevens een vrouwenpoule worden opgezet. Mocht blijken dat sommige teams dermate sterk of zwak zijn, dan is er de mogelijkheid om teams te mixen. Dit zal in overleg met de  teamcaptains gaan.
 
Waar: op het A- en (bij veel animo wellicht ook het B-veld) bij DTS Ede.
 
Wanneer: elke vrijdagavond van 19:00 tot circa 21:15, waarbij vanaf 18:30 kan worden omgekleed in de kleedkamers. In het begin kan de begintijd wellicht wisselen, maar daarover wordt iedereen geïnformeerd. De kantine zal tevens geopend zijn tot circa 22:30.
 
Van wanneer tot wanneer: er zijn 2 blokken van wedstrijden, te weten van begin september tot en met begin november en van half maart tot half juni. In totaal proberen we minimaal 22 avonden te voetballen. Bij deze start (april 2016) beginnen we dus wat later.
 
Aanmelden: inschrijven voor 35+ kan via de website van DTS Ede onder Ledenadministratie -> Aanmelden lid. Hierbij kan worden aangegeven dat het om het 35+ voetbal gaat. Uw contactgegevens zijn belangrijk voor de organisatie, met name als u zelf nog geen team heeft. De organisatie kan dan kijken of u kan worden ingedeeld in een team en we weten u dan ook te bereiken. U wordt geen lid van DTS Ede, maar we maken wel gebruik van het registratiesysteem en de faciliteiten (velden/kleedkamers) van DTS Ede. 35+ voetbal valt wel onder de (spel)regels van de KNVB. Hiermee bent u ook verzekerd via de KNVB voor medische ongevallen.
 
Contributie: de contributie wordt per blok in rekening gebracht en 1 bedrag geïncasseerd. Er wordt geen restitutie van gelden verleend nadat men zich heeft ingeschreven voor een blok en is ingedeeld in een team.  Er zijn verschillende contributiecategorieën:
 
  1. Voor spelende leden van DTS Ede is deelname aan het 35+ voetbal kosteloos.
  2. Voor steunende leden van DTS Ede bedraagt de contributie € 25 per blok.
  3. Voor ouders/verzorgers, die een kind als spelend lid bij DTS Ede hebben, woonachtig op hetzelfde huisadres, bedraagt de contributie € 25 per blok.
  4. Voor alle anderen bedraagt de contributie voor deze introductieperiode (april-juni 2016) € 27,50, zijnde een 50% gereduceerd starttarief.
 
 
 
 
Enkele praktische zaken:
  • Teamkleding: ieder team dient te zorgen voor eigen sportkleding. Indien een team geen gelijke shirts heeft, dan kan worden gevoetbald met hesjes van DTS Ede.
  • Elk team dient na afloop zijn kleedkamer schoon te maken, omdat de volgende dag andere teams wedstrijden spelen.
  • Er zal worden gespeeld volgens de spelregels van de KNVB. Deze spelregels zullen aan elk team worden uitgereikt en zullen op de website van DTS Ede worden geplaatst.
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij:
 
Iljo Fluit: iljofluit@hotmail.com
Marco Hendriks: marcohendriks@hotmail.com