Trainingen

Home > Leden > Trainingen

Trainingen

Up-date trainingsschema 2016- 2017.
Klik op onderstaande link om te bekijken:
trainingschema DTS Ede
Tussen haakjes het nummer van de kleedkamer.

Voor vragen kunt u terecht bij Evert van Meerveld; 
meerveld.evert@upcmail.nl
 

1. ALGEMEEN
Behalve bij de F-League en de meeste eerstejaars F-pupillen, zijn de trainingen bij DTS Ede per team georganiseerd.
Elke ploeg traint minimaal eenmaal per week. De selectieteams trainen wekelijks twee keer. 

Ieder team heeft een eigen trainer, die verantwoordelijk is voor de voetbalopleiding van zijn/haar spelers, de gang van zaken rondom het trainingsveld, het gebruikte materiaal en de kleedkamers.

Trainen is in principe verplicht: wie door de week niet traint, kan er niet op rekenen zaterdag een (hele) wedstrijd te spelen!

De trainingen kunnen worden gehouden op maandag tot en met donderdag. Voor de meeste teams begint de eerste training van het seizoen in de laatste week van augustus.
Op welke dag en tijd je precies traint hoor je van de leider of trainer. Overigens beginnen de selectieteams al eerder met trainen.
 
2. TRAININGSTIJDEN EN -VELDEN
DTS Ede is een grote vereniging met een beperkt aantal trainingsvelden. Het is elk seizoen weer een enorm karwei om alle teams een plaatsje te geven in het trainingsschema. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de trainers en leiders. Zie onderaan voor de actuele trainingstijden en indeling van de velden van het huidige seizoen.

3. TEAMSPORT
Voetbal is een teamsport en dat brengt verplichtingen met zich mee. Elke week trainen en ieder weekend competitie spelen horen erbij. Afzeggen kan en mag alleen in het uiterste geval; zomaar wegblijven helemaal nooit. Wie voetbalt, heeft elke week vaste afspraken! Als je je daaraan niet kunt of wilt houden, moet je niet op voetballen gaan, want anders dupeer je je teamgenoten die op jouw komst rekenen. Als je een keer echt niet mee kan doen, dien je bij een wedstrijd tenminste twee dagen van tevoren af te zeggen bij je leider. Ook als je echt niet kan trainen, moet je daarover de trainer zo snel mogelijk inlichten.
 
4. OP TIJD KOMEN/AFMELDEN
Elke speler dient altijd op tijd te zijn voor de trainingen (en wedstrijden). De trainer geeft aan op welke tijd de spelers aanwezig moeten zijn op het sportcomplex. De leider/trainer houdt bij wie er zijn en niet zijn. Als een (jeugd)speler zonder af te zeggen niet op de training (of bij een wedstrijd) is gekomen, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers van de betreffende speler. Hiermee moet worden voorkomen dat de ouders in de veronderstelling zijn dat hun kind aan het trainen bij DTS Ede is, terwijl het in werkelijkheid ergens anders uithangt.

Soms kan het na ziekte/blessure niet verantwoord zijn om te trainen of een wedstrijd te spelen. De begeleiding beslist hierover in voorkomende gevallen. Hierover is geen discussie mogelijk. Pupillen worden nooit voortijdig naar huis gestuurd.

5. VERHINDERING TRAINER
Als een trainer een keer niet kan, vraagt hij eerst of iemand (leider/ouder) het over kan nemen. Lukt dat niet, dan kan gekeken worden of de spelers bij een ander team (in dezelfde leeftijdsgroep) mee kunnen trainen.

6. NIET OVER DE SPEELVELDEN LOPEN
Zonder toestemming van de consul mag er alleen getraind worden op veld A - B - P. Het is niet toegestaan om "alvast warm te lopen" op een ander veld. Loop niet over de speelvelden wanneer dit niet echt nodig is!

7. AFGELASTING TRAINING
De verantwoordelijkheid over het doorgaan van de training ligt bij de trainers. Als de velden erg slecht zijn (er staat water op, bevroren, enz.) of het is te slecht weer om te trainen, dan lasten de trainers de training zelf af. Uiterlijk een uur voor aanvang van de training brengen ze de spelers hiervan op de hoogte. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de terrein beheerder de trainingen in zijn geheel aflast.

8. ONWEER
De KNVB heeft bepaald dat een training of wedstrijd moet worden gestaakt als tussen de flits en de donder minder dan tien seconden tijdverschil is. Neem geen risico en zoek op tijd een veilig heenkomen.

9. KLEDING TIJDENS DE TRAINING
Tijdens de training is in principe elke sportkleding toegestaan. Bij koud(er) weer (oktober - maart) is het dragen van een trainingspak zéér gewenst. Indien de temperatuur lager is dan 10 graden Celsius is een lange trainingsbroek zelfs verplicht. Een trainingspak dien je ook mee te nemen bij wedstrijden. Tijdens de training is het dragen van scheenbeschermers en voetbalschoenen verplicht. Als je geen scheenbeschermers of voetbalschoenen draagt, mag je niet aan de training deelnemen.

10. BRENGEN/HALEN VAN DE KINDEREN
Als de ouders de kinderen per auto naar en van het sportpark brengen en halen, dan dient dit gebeuren bij de ingang van het sportcomplex. Als je zelf op de fiets of bromfiets komt, stal je deze in de rekken in de fietsenstalling bij de ingang van het complex. DTS Ede kan geen enkele verantwoording nemen voor incidenten of ongevallen tijdens het halen en brengen.

11. MATERIAAL
Elk team krijgt voor het begin van het seizoen een complete waterzak uitgereikt. Al deze spullen worden op bruikleen uitgegeven. Alle leden van het team zijn verantwoordelijk voor het verkregen materiaal. Aan het einde van het seizoen worden de spullen weer ingenomen. Dit om het materiaal na te kijken, schoon te maken en eventueel te repareren, zodat we aan het begin van het daaropvolgende seizoen weer kunnen beschikken over voldoende en goede spullen.
Indien zaken aan het einde van het seizoen ontbreken, kunnen de kosten voor aanvulling bij het team in rekening worden gebracht. Ook hierin geldt een gezamenlijke verantwoording van alle leden van het team.
 
12. KLEEDKAMERS
Op trainingsavonden zijn sleutels van de kleedkamers aanwezig. De kleedruimtes zijn dan af te sluiten. Na afloop van de training moet de sleutel weer teruggehangen worden in de kantine. Het is absoluut verboden de sleutel mee naar huis te nemen! Als dit wel gebeurt, moet de sleutel worden nagemaakt en worden de kosten op het betreffende team verhaald. Teams die sleutels meenemen of zoek maken, kunnen het gebruik van kleedruimten worden ontzegd. Het is verboden te roken in de kleedkamers. DTS Ede is niet verantwoordelijk voor schade en het zoekraken van spullen.

13. UITGANGSPUNTEN VOOR DE TRAINING
De uitgangspunten van DTS Ede ten aanzien van het leren voetballen en coachen van jeugdspelers zijn:

  • plezier staat voorop; 
  • de jeugdspeler leert voetballen;
  • discipline en respect zijn belangrijk;
  • vaste speelwijze;
  • rekening houden met leeftijdskenmerken;
  • respectvol omgaan met elkaar;

Daarnaast onderschrijft DTS Ede de zogenaamde Zeister Visie ten aanzien van de training: "voetbaleigen bedoeling, veel herhalingen, rekening houden met de groep, juiste coaching/beïnvloeding." 
 
14. TRAINEN IN DE VAKANTIES
's Zomers worden de velden enige tijd door de Gemeente gesloten voor onderhoud en mogen de velden niet worden betreden. Hierover wordt een ieder geïnformeerd via de website van DTS Ede.

15. TRAINEN IN DE ZAAL
In de winter (bij slecht weer) is trainen in de zaal een alternatief. In de gemeente Ede zijn verschillende gymzalen, waarin kan worden getraind. Aan het trainen in de zaal zijn kosten verbonden.         
 
16. OPENSTELLING VAN DE KANTINE TIJDENS TRAININGEN
De kantine is van maandag tot en met donderdag geopend vanaf het moment dat er getraind word.
Tijdens de zomerstop en in de kerstperiode is de kantine gesloten. Bekijk de openingstijden van onze kantine.