Statuten

Home > Club > Statuten

Statuten

DTS Ede is een vereniging, welke is opgericht op 12 maart 1935 te Ede en waarvan de statuten het laatst zijn gewijzigd op 10 februari 1992. De statuten zijn niet openbaar, maar kunnen door leden worden ingezien op aanvraag bij de secretaris van het Algemeen Bestuur.

Naast de formele regels van de statuten zijn ook het Huishoudelijk reglement en de Gedragsregels van toepassing op alle leden. Deze documenten vindt u ook onder het menu 'Leden'.